Výrok hodnotíme ako pravdivý. A vopred ďakujeme za podporu 

Výrok bol spomenutý v