Napríklad 3 mesiace dozadu známy prípad, súkromný detský domov Kozmálovce, v Levickom okrese. Tiež podozrenie nejakého sexuálne zneužívaného dieťaťa zo strany riaditeľa, tak sa konalo hneď. Ale viete prečo? Lebo na druhý deň polícia nerobila trestné konanie, ale dala obvinenie

Vo Veľkých Kozmálovciach sa v Združení Rodiny pre detský úsmev rieši prípad zneužívania maloletých. Podozrenie ihneď padlo na jedného zo zamestnancov, neskôr sa ukázalo, že na samotného riaditeľa. Hneď na druhý deň začalo trestné stíhanie vo veci sexuálneho zneužívania. Okamžite začalo taktiež správne konanie o zrušení akreditácie a 14 detí, ktoré boli v tom čase v opatere boli domovu odobraté. Výrok Richtera hodnotíme ako pravdivý.

"V súkromnom domove Združenie Rodiny pre detský úsmev vo Veľkých Kozmálovciach v okrese Levice malo údajne dôjsť k sexuálnemu obťažovaniu detí," písalo sa o prípade v denníku SME. Táto správa sa v médiách objavila v decembri 2016. V Združení Rodiny pre detský úsmev pôsobili skôr profesionálne rodiny, nešlo teda o klasický detský domov. Podozrivým sa stal jeden zo zamestnancov. "Tri úrady práce podali v tejto súvislosti trestné oznámenia. Takmer všetky deti z domova premiestnili. Ministerstvo práce začalo správne konanie o zrušení akreditácie."

"Na podozrenia prišiel pracovník sociálnej kurately pri poskytovaní pomoci rodine, ktorej deti boli dočasne umiestnené v domove. Z rozhovoru s deťmi a rodičmi vyplynulo, že mohlo dôjsť k sexuálnemu obťažovaniu jedného z detí. Úrady preverili aj ostatné deti v zariadení. Mali objaviť ďalšie podozrivé prípady. Následne rozhodli o premiestnení chovancov, ku ktorému došlo takmer okamžite."


Hneď na druhý deň po prevalení prípadu, teda 22.decembra polícia prijala tri trestné oznámenia a okamžite začala trestné stíhanie vo veci sexuálneho zneužívania, avšak na základe sťažnosti prokurátorka Krajskej prokuratúry Nitra zrušila 13. januára uznesenie o vznesení obvinenia a uložila vyšetrovateľovi, aby vo veci znova konal a rozhodol. Riaditeľa detského domova opäť obvinili začiatkom februára z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže.

Minister Richter prípad Veľkých Kozmáloviec spomenul v kontraste k prípadu Čistý deň, kde sa nekonalo, tak rázne ako pri Veľkých Kozmálovciach čo mu vyčítala Lucia Ďuriš Nicholsonová, ale aj Natália Blahová, ktorá vo svojom blogu celú kauzu Čistého dňa otvorila. Blahová o týchto doch prípadoch hovorí: "Tento domov (Veľké Kozmálovce pozn.) evidentne nemal správne politické krytie a Richter konal len na základe nepotvrdeného podozrenia. Je tu dvojitý meter pre smerácke a nesmerácke zariadenia. Čím je Čistý deň tak zvláštny a výnimočný, čím sa odlišuje jedno zariadenie od druhého?"

Výrok bol spomenutý v