Bod o zavedení zákona o strategických podnikoch (osobitne
zamerané na energetiku, plynárenstvo, petrochemický priemysel, telekomunikácie)
bol súčasťou len jediného volebného programu SNS z roku 2016 (.pdf,s.27). Napriek tomu, že tento bod bol súčasťou len jedného volebného programu, SNS na problematiku upozorňuje už dlhšie. V roku 2013 Andrej Danko protestoval proti vstupu EPH do Stredoslovenskej energetiky, na túto tému strana organizovala aj tlačovú besedu. Keďže téma je pre stranu dlhodobo dôležitá, výrok hodnotíme ako pravdivý aj napriek Dankovej nepresnosti. 

Volebný program pre silný štát 2016-2020 bol jediným volebným dokumentom
Slovenskej národnej strany, ktorý obsahoval volebný sľub vzťahujúci sa na
energetické podniky. 

Presné znenie bodu 7.12: "Prijmeme ústavný zákon o ochrane strategických podnikov, ktorým je daná povinnosť vlády odkúpiť, spravovať a rozvíjať majetkové účasti v strategických podnikoch tak, aby štát nad nimi už nikdy nestratil kontrolu. Zároveň treba zákonom defnovať strategické podniky a striktne zakázať akejkoľvek vláde nakladať s majetkovými právami v strategických podnikoch tak, aby stratila nad nimi majoritnú kontrolu (osobitne zamerané na energetiku, plynárenstvo, petrochemický priemysel, telekomunikácie). Týmto zákonom definitívne určíme hranicu medzi dlhodobým národohospodárskym záujmom všetkých občanov Slovenska a individuálnymi či úzkoskupinovými záujmami, ktoré sa realizujú v rámci súkromného sektora."

V programovom vyhlásení vlády nájdeme len jednu vetu v kapitole "Hospodárska politika", ktorá nadväzuje na volebný sľub SNS: "Vláda v nadväznosti na prijatú stratégiu hospodárskej politiky pripraví nové znenie zákona o strategických podnikoch a zákaze privatizácie strategického majetku štátu."

Správu týkajúcu sa týchto plánov zverejnil portál venergetike.sk. Píše sa v nej, že minister hospodárstva Peter Žiga navrhol partnerom v koalícii prijatie zákona o strategických podnikoch s čím by súvisel vznik štátneho energetického holdingu, ktorý by mal automaticky predkupné právo na akcie energetických podnikov predávané zahraničnými investormi. Koaličná rada, však zatiaľ nedospela k nijakým záverom.  

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Danko, Pellegrini a Jurzyca v TA3

Hostia relácie V politike diskutovali najmä o energetike a zamestnanosti. Predseda parlamentu mal v relácii vyhradenú polhodinu bez diskusného oponenta, takisto sme vybrali jeho výroky týkajúce sa energetiky.