Duálne vzdelávanie podľa mňa nebolo nikdy u nás zrušené, došlo k nejakému poklesu, ale oficiálne nebolo zrušené.

Ministerstvo školstva zaviedlo nový Zákon č.61/2015 Z.z. o duálnom vzdelávaní a príprave s platnosťou od 1. apríla 2015, t. j. od školského roka 2015/2016. Jeho obsahom je odborné vzdelávanie a príprava: "cieľom umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce." Prepojenie škôl a praxe, však neprišlo až zo zákonom o duálnom vzdelávaní, ale v nejakej forme od vzniku samostatného štátu vždy existovalo, o čom svedčia napr. každoročne uverejňované štúdie Education at Glance. V roku 2005, za vlády Mikuláša Dzurindu bolo až 31,7 % škôl nejakým spôsobom kombinovaným s praxou (.pdf,s.277). Výrok hodnotíme ako pravdivý.

 

Percento škôl kombinovaných s prácou sa v roku 2007 počas vlády Roberta Fica znížilo oproti roku 2005 na 29 % (.pdf,s.304). Existencia spojenia medzi školami a praxou sa dá potvrdiť aj priamo na stránkach odborných škôl. Zákon o duálnom vzdelávaní vznikol, ako dôsledok ďalšieho znižovania počtu škôl prepojených s praxou. Základný princíp duálneho vzdelávania funguje na zmluve medzi strednou odbornou školou a zamestnávateľom. Zamestnávateľ sa zaviaže poskytnúť žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť. Študent, po prijatí na jednu z týchto škôl a po dovŕšení 15. roku života sa začína pripravovať na výkon povolania, odborných činností či konkrétnych požiadaviek zamestnávateľa priamo na jeho pracovisku. Podľa portálu ministerstva školstva je základný princíp duálneho vzdelávania nasledovný: "Absolvovaním praktického vyučovania u zamestnávateľa žiak bezprostredne poznáva reálne prostredie výkonu povolania a rozvíja pracovné návyky nevyhnutné pre úspešné zaradenie sa na trh práce bezprostredne po ukončení štúdia bez potreby ďalšieho doškoľovania či preškoľovania." Tomuto môže predchádzať zmluva o budúcej zmluve medzi zamestnávateľom a zákonným zástupcom študenta. 
  
Poslanec SaS Branislav Gröhling, tímlíder SaS pre oblasť školstva, tento systém vníma kriticky. Na vlastnom prieskume, kde oslovil 32 stredných škôl, vymenúva hlavné problémy, sú nimi byrokracia, nedostatočná informovanosť žiakov, nábor, ktorý musela škola robiť sama. Poslanec vysvetľuje, že niektoré školy odradilo krátenie financií. Školám, ktoré sa do programu zapoja, sa automaticky krátia financie a ak firma tento objem peňazí nevykompenzuje, škola by bola nútená prepúšťať. 
Z prieskumu taktiež vyplýva nespokojnosť riaditeľov, že žiaci s duálnym štúdiom začínajú už v prvom ročníku. Firma si berie študenta bez akýchkoľvek skúseností, ktorého škola zatiaľ nepozná a nemá potrebné základné zručnosti. 
Minister Plavčan má však iný názor, projekt pokladá za úspešný a chce v ňom vytrvať. V decembri minulého roka povedal: "Máme veľkú skupinu mládeže, ktorá sa veľmi ťažko zamestnáva, týka sa to hlavne vybraných odborov stredných škôl, a takisto je aj potrebné pripraviť model, ako deti pripraviť na trh práce, ak nepôjdu na vysokoškolské štúdium. Preto sme rozbehli duálny systém vzdelávania a chceme ho rozširovať tak, aby aj zamestnávatelia boli spokojní."
Odborné vzdelávanie upravujú aj niektoré ďalšie zákony a vyhlášky. Pedagogických a odborných zamestnancov rieši zákon č. 317/2009 Z.z. Rozsah praktickej zložky vyučovania na stredných odborných školách ďalej definuje vyhláška ministerstva školstva o stredných školách v Zbierke zákonov č.65/2015 (.pdf).

 

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Danko, Pellegrini a Jurzyca v TA3

Hostia relácie V politike diskutovali najmä o energetike a zamestnanosti. Predseda parlamentu mal v relácii vyhradenú polhodinu bez diskusného oponenta, takisto sme vybrali jeho výroky týkajúce sa energetiky.