Máme tu v SPP distribúcii, štátneho tajomníka, ktorý je predsedom dozornej rady.

Predsedom dozornej rady, ktorej úlohou je dozorná a kontrolná úloha spoločnosti SPP - distribúcia je Rastislav Chovanec, ktorý je súčasne aj štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR. Výrok Karola Galeka, tak hodnotíme ako pravdivý.

Rastislav Chovanec sa stal predsedom Dozornej rady SPP v roku 2012. Pozíciu štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva získal 10. júla 2014. Pre úplnosť ešte uvádzame, že už v rokoch 2006 – 2010 a 2012 – 2016 pôsobil ako poradca Úradu vlády SR pre (zahraničné) investície).

Rastislav Chovanec študoval na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity, titul získal v odbore medzinárodné podnikanie.Bol poradcom predsedu vlády pre zahraničné investície a v rokoch 2012 – 2016 poradcom predsedu vlády pre investície. Svoju kariéru začínal v SARIO, ako projektový manažér sekcie priamych zahraničných investícií.

Úloha štátneho tajomníka je podľa zákona č. 575/2001 Z.z., politicky obsadzovaná funkcia v štátnej exekutíve. Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda SR na návrh príslušného ministra. V neprítomnosti zastupuje ministra v plnom rozsahu. Výnimkou je rokovanie vlády, kde neprítomného ministra nezastupuje pri hlasovaní, nakoľko jeho hlas je iba poradný.

Pri viacodvetvových ministerstvách môže vláda určiť, že na ministerstve budú pôsobiť dvaja štátni tajomníci, tak ako to je i v prípade Ministerstva hospodárstva. Druhým štátnym tajomníkom je totiž Vojtech Ferencz

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Matovic a iní v RTVS

Relácia RTVS bola venovaná najmä cenám energií a celkovo energetike na Slovensku. Vybrali sme na overenie niekolko výrokov Igora Matovica (OLaNO-NOVA) a Karola Galeka (SaS) a tiež jeden výrok Jaroslava Pašku (SNS).