…náš kandidát (kandidát Smeru na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2013, pozn.) neuspel preto, lebo mal 49,5%

Kandidát za Smer-SD na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2013, Vladimír Maňka, získal v prvom kole volieb 60 960 hlasov, čo tvorí 49,47 % celkového počtu hlasov. Predseda vyšších úzmených celkov sa volí v druhom kole, ak nikto z kandidujúcich nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Výrok považujeme za pravdivý. 

Podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, č. 303/2001 Z.z. 41, je za "predsedu zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov (...) Ak v prvom kole volieb nezískal ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Druhé kolo volieb a deň ich konania vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky bezodkladne po uverejnení výsledkov volieb ústrednou volebnou komisiou. (...) V druhom kole volieb je za predsedu zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa vykonajú nové voľby."

Čo v tomto prípad znamená, že ak by Vladimír Maňka získal len o necelý percentuálny bod viac hlasov, druhé kolo volieb by sa nekonalo. 

V druhom kole volieb získal nominant Smeru-SD celkový počet 57 164 hlasov, čo predstavoval 44,46 %. Jeho protikandidát za stranu ĽS-Naše Slovensko, Marian Kotleba, získal 71 397 hlasov, čiže 55,53 % a tým sa stal predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Volby do VÚC

Zo záverecnej casti relácie V politike sme vybrali tri zaujímavé výroky. Miroslav Ciž zo SMER-SD a Lucia Nicholsonová z SaS vyslovili výroky týkajúce sa volieb do VÚC a voelieb do mestských a obecných zastupitelstiev. Cíž správne uviedol, že Vladimír Manka ako kandidát za SMER-SD získal síce v prvom kole volieb do VÚC 49,5 % hlasov, no v druhom kole volby vyhral M. Kotleba. Keby teda Manka získal o pol percenta hlasov viac, druhé kolo volieb sa podla súcasných pravidiel nemuselo konat a predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja by bol kandidát SMER-SD. Lucia Nicholsonová tiež spomínala Banskú Bystricu avšak ako mesto. Nepresne však uviedlo pocet hlasov, ktoré vo volbách získal súcasný primátor Ján Nosko. K výroku sme priložili aj porovnanie absolútnych a percentuálnych ziskov hlasov vítazných kandidátov na primátorov v krajských mestách v posledných volbách. V dalšom výroku Miroslav Cíž poukazoval na väcšiu úcast vo volbách do miestnych zastupitelstiev ako vo volbách do VÚC, porovnali sme preto úcast v týchto typoch volieb v oboch kolách od roku 2001. Výsledok dal Cížovi za pravdu.