Rozsah právomocí (úradu európskeho prokurátora, pozn.) sa zužuje čisto na činy, ktoré poškodzujú finančné záujmy Európskej únie. Vyšetrovacie orgány sú v plnej kompetencii národného štátu. Jediné, čo je, sa delegujú národní prokurátori, žiadna európska inštitúcia nebude ani stíhať, (…) ani odpočúvať slovenských občanov.

Výrok Ivana Korcoka nadväzuje na skorší výrok Milana Krajniaka v tejto debate. Korcok má pravdu, že právomoci Úradu európskeho prokurátora (EPPO - European Public Prosecutor's Office) sa zužujú len na ciny, ktoré poškodzujú financné záujmy Európskej únie. Zvyšok Korcokovho vyjadrenia tiež kopíruje popis EPPO na stránkach Európskej komisie. Jeho vyjadrenie preto hodnotíme ako pravdivé.

Na stránkach EK sa píše "The EPPO will be an efficient Union body pooling investigative and prosecutorial resources of the Member States with clear hierarchical lines to ensure swift decision making.", teda že úrad bude spájat vyšetrovacie a stíhacie prostriedky clenských štátov s jasnou hierarchickou štruktúrou, aby zaistil svižné rozhodovanie. Podla tohto popisu by teda malo íst o lepšie predávanie informácií medzi štátmi EÚ vo financných záležitostiach spojených s EÚ.

Z vety "The EPPO will be a body of the Union with a decentralised structure. The decentralised structure aims at involving and integrating the national law enforcement authorities.", teda EPPO bude decentralizované teleso, ktoré bude integrovat národné autority vymáhajúce právo. môžeme odvodit, že stíhanie pod hlavickou EPPO v skutocnosti stále znamená, že obcana stíha orgán suverénneho štátu.

Slovensko si kládlo za ciel pocas svojho predsedníctva posunút diskusiu o vzniku Európskej prokuratúry. "Ide o citlivý a komplikovaný návrh, ktorý je prepojený na niektoré dalšie návrhy s dopadmi na vnútroštátne právo a suverenitu štátu ako takú, co diskusiu ešte viac stažuje" vyjadrila sa k téme ministerka spravodlivosti Lucia Žitnanská pre Euractiv. Tlacová správa zo zasadnutia ministrov spravodlivosti 8. júla uvádza "nadalej pretrváva potreba dohody o stanovení hmotnoprávnej kompetencie EPPO a aj toto rozhodnutie bude mat priamy vplyv na hodnotenie pridanej hodnoty EPPO. Ministri vyjadrili podporu pokracovaniu diskusie o tomto návrhu s tým, že musí íst o skutocne efektívny nástroj".

Výrok bol spomenutý v