…napríklad Nemecko, (…) o demokratickosti ktorého nemôžte pochybovať, jeho Grundgesetz, ústava, referendum ako celoštátny inštrument vôbec nepozná.

Podobný Šebejov výrok sme hodnotili už v debate z 12. júna 2016. Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže Nemecko skutočne nemá inštrument referenda na celoštátnej úrovni a to z dôvodou zneužitia referenda počas Weimarskej republiky.

V súčasnosti Nemecká ústava (Grundgesetz) z roku 1949 nepozná referendum, výnimkou je článok 29, (český preklad, .pdf) ktorý rieši otázku referenda v prípade, ak by malo dojsť k zmene územného usporiadania vybraných spolkových krajín. Tento mechanizmus mal pri písaní nemeckej ústavy z 1949 zabrániť tomu, čo sa dialo počas Weimarskej republiky a zamedziť populizmu. 

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

O brexite a predsedníctve s Madaricom, Klusom, Šebejom, Kollárom a Šefcovicom

Výsledok britského referenda neovplyvnil len financné trhy, ale aj programy politických debát. O súcasnej situácii Európskej únie, dalšieho postupu a prícinách trendu nedôvery v EÚ sa rozprávali v relácií O pät minút dvanást Marek Madaric (minister kultúry, SMER-SD), František Šebej (MOST-HÍD), Martin Klus (SaS) a Boris Kollár (Sme rodina). Pre zodpovedanie pár otázok sa do debaty zapojil aj Maroš Šefcovic (SMER-SD) priamo z Bruselu. Výroky priebežne doplnujeme.