…Nóri sú presne v tej situácii, že musia implementovať do svojho právneho poriadku kompletné /nezrozumiteľné/, teda s nejakými výnimkami, rybolov a tak, a nemajú žiadny vplyv na to, aká legislatíva sa v Európskej únii prijíma. Len to musia pasívne prijímať a ešte aj platia do Európskej únie.

Podobný výrok ohľadom Nórska sme už overovali v minulosti. Nórsko prijíma legislatíva pre oblasti, ktorých sa týka Dohoda o Európskom hospodárskom priestore. František Šebej hovorí pravdu, že Nórsko nemôže spolurozhodovať o právnych úpravách, ale majú právo upravovať a usmerňovať politiku Európskej komisie v EHP v  oblastiach, ktoré z dohody nie sú vylúčené a prijatie jednotlivých úprav musia odsúhlasiť v národných parlamentoch. Funguje to však len formou lobingu a v konečnom dôsledku sa rozhoduje bez neho. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Z Dohody sú vyradené oblasti poľnohospodárstva, rybolovu, spoločnej colnej a bezpečnostnej politiky, spravodlivosti, vnútornej, daňovej a monetárnej politiky.

Základ legislatívy EHP tvorí Rímska zmluva, ale dohoda je kontinuálne doplnená o nové legislatívne úpravy EÚ (ako prílohy dohody). O tom, či nová legislatívna úprava od EÚ bude zapracovaná do dohody EHP, rozhoduje Spoločná komisia EHP.
Členské krajiny EHP mimo EÚ pritom musia vypracovať stanovisko k danej
úprave a anlayzovať ústavné a právne požiadavky. Úprava bude
implementovaná len vtedy, keď bude považovaná za EHP relevantnú, tzn.
týka sa oblasti, ktorá je riadená dohodou EHP. Z toho vyplýva, že
členské krajiny EHP nepreberajú všetky európske legislatívne úpravy,
preberajú len tie, ktoré sa týkajú oblastí z dohody EHP. V týchto
oblastiach majú krajiny Nórsko, Island a Lichtenštajnsko aj právo
vyjadriť si svoj názor prostredníctvom hlasovania v národnom parlamente:
" the EEA EFTA States have not transferred any legislative powers to the
EEA Joint Committee. Occasionally, due to the content of a Joint
Committee Decision (JCD), the constitution of one or more of the EEA
EFTA States requires the approval of the national parliament (i.e. the
ratification process) in order for the JCD to be binding.
"

Bez súhlasu vlády alebo parlamentu týchto krajín dané úpravy nemôžu vstupovať do platnosti (zoznam
(.pdf) úprav, ktorým ešte nebol vyslovený súhlas v národných
parlamentoch), ale tieto štáty nemajú reálnu možnosť vstupovať do
legislatívneho procesu. Na druhej strane, môžu usmerňovať (.pdf) v Európskej komisii EHP relevantnú politiku:
"This opportunity is enshrined in the EEA Agreement as a right for
representatives of the EEA EFTA States to participate in experts
groups of the European Commission, and to submit EEA EFTA comments
on upcoming legislation. While the EEA EFTA States use these
opportunities to shape legislation actively, they have little
influence on the final decision on the legislation on the EU side. "

Podľa portálu europskaunia.sk krajiny EHP preberajú 80 % legislatívy EÚ:"Na
rozdiel od vnútorného trhu EÚ však nie je EHP identitický s EÚ. A to aj
napriek tomu že preberá 80 % európskej legislatívy. Na EHP sa
nevzťahuje zavádzanie spoločnej meny, spoločná zahraničná a bezpečnostná
politika, policajná a bezpečnostná spolupáca."

Nórsko, Lichtenštajnsko a Island prispievajú do EEA Grant na posilňovanie vzťahov s ďalšími krajinami EHP. Hlavným cieľom je znížiť ekonomické a sociálne odlišnosti.

BBC rozoberá problematiku ďalej: "Now, as Norway is not a member of the EU, it has no say over these or any other EU rules. It can lobby against them, but it does not sit round the table when they are proposed, discussed, amended, debated, or voted into law. The consequences can be huge.", teda píše, že Nórsko môže lobovať proti pravidlám, ale už o nich nerozhoduje, keď sa navrhujú, diskutujú, menia a vstupujú do platnosti.

Veľa nečlenov EÚ (Švjačiarsko, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) má vo svojich zmluvách s EÚ zakomponovanú takzvanú Gilotínovú klauzulu, ktorá partnerom prikazuje akceptovať staré aj nové regulatívy v niektorých oblastiach. Neakceptácia týchto smerníc dáva EÚ právo zrušiť celú EEA dohodu s konkrétným štátom.

O tom, že Nórsko platí, ale musí spĺňať značné kritériá, píše aj bývalý nórsky minister zahraničných vecí Espen Barth Eide"Those campaigning for Britain to leave the EU and chose the Norwegian way can hence correctly claim that a country can retain access to the single market from outside the EU. What is normally not said, however, is that this also means retaining all the EU’s product standards, financial regulations, employment regulations, and substantial contributions to the EU budget," teda že okrem prístupu na jednotný trh si nečlenská krajina udržuje aj všetky produktové štandardy, finančné a zamestnanecké regulácie a podstatné príspevky do rozpočtu EÚ.
Nórska premiérka Erna Solberg na túto tému hovorí, že jej krajina sa správa ako lobistická organizácia a o imitácii nórskeho modelu Britmi hovorí, že sa to Britom páčiť nebude.

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

O brexite a predsedníctve s Madaricom, Klusom, Šebejom, Kollárom a Šefcovicom

Výsledok britského referenda neovplyvnil len financné trhy, ale aj programy politických debát. O súcasnej situácii Európskej únie, dalšieho postupu a prícinách trendu nedôvery v EÚ sa rozprávali v relácií O pät minút dvanást Marek Madaric (minister kultúry, SMER-SD), František Šebej (MOST-HÍD), Martin Klus (SaS) a Boris Kollár (Sme rodina). Pre zodpovedanie pár otázok sa do debaty zapojil aj Maroš Šefcovic (SMER-SD) priamo z Bruselu. Výroky priebežne doplnujeme.