Za novelu ústavy som nehlasovala, ani za ten zákon som nehlasovala (o preukazovaní pôvodu majetku v roku 2010, pozn.)

Vládny návrh zákona o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý predkladala prvá Ficova vláda, bol v druhom čítaní prerokovaný a posunutý do tretieho čítania na 49. schôdzi parlamentu v štvrtom volebnom období. Na tejto schôdzi bol prerokovaný a odhlasovaný návrh ústavného zákona, ktorý umožnil nadobudnúť účinnosť zákona o preukazovaní pôvodu majetku. O týchto návrhoch sa hlasovalo 4. marca 2010. Zo záznamov z hlasovania vyplýva, že Lucia Žitňanská na nich nebola prítomná. Jej výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Zákon o preukazovaní pôvodu majetku už existoval, v roku 2005 ho predkladal Robert Fico (Zákon 335/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku), ale Ústavný súd rozhodol o zastavení účinnosti tohoto zákona v októbri 2005. Ústavný súd vo svojom rozhodnutí z 2008 definitívne potvrdil protiústavnosť zákona. Ficova vláda situáciu riešila s prijatím ústavného zákona, v dôvodovej správe (.rtf) k tomu sa uvádza "(vláda, pozn.) má vyvinúť maximálne úsilie, aby zákon o preukazovaní pôvodu majetku nadobudol účinnosť, a aby sa jeho mechanizmy začali v praxi uplatňovať čo najskôr. Na citovaný nález Ústavného súdu SR nie je možné reagovať prijatím rovnakého znenia zákona o preukazovaní pôvodu majetku v podobe ústavného zákona. Išlo by o vedomé obchádzanie postavenia Ústavného súdu SR a jeho rozhodnutia. Z toho dôvodu sa predkladá návrh ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. "

Na 49. schôdzi bol prerokovaný aj návrh ústavého zákona, aj návrh zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Lucia Žitňanská nebola prítomná na hlasovaní o návrhu ústavého zákona, ktorý bol schválený 112 hlasmi. Zákon o preukazovaní pôvodu majetku bol schválený 116 hlasmi za. Zo záznamu hlasovania vyplýva, že Lucia Žitňanská nebola prítomná ani na tomto hlasovaní.

Výrok bol spomenutý v

Iné

Diskusia Denníka N – Žitnanská, Procházka a Lipšic

Overili sme debatu denníka N na tému Porazí nová vláda korupciu? Diskutujúci Lucia Žitnanská, Daniel Lipšic a Radoslav Procházka sa venovali najmä bývalým korupcným kauzám ako Gorila a pieštanské CT, ale aj platnej a plánovanej legislatíve a najlepším postupom pre boj s korupciou. Výraznú väcšinu výrokov sme hodnotili ako pravdivú, každý si však pripísal aspon jedno pochybenie. Žitnanská dezinterpretovala Matovicovo vyhlásenie na tému vlády Smeru, Procházka zas nesprávne uviedol, že odborníci na dopravu oznacujú PPP projekt ako najvhodnejší spôsob financovania obchvatu Bratislavy. Lipšic zavádzal dvakrát, raz pri vyjadrení Pašku o obstarávaní pieštanského CT prístroja a raz pri uvádzaní spolocností, ktoré sa tejto sútaže zúcastnili.