Od vzniku Slovenskej republiky za všetky volebné obdobia bol ten počet 13 vždy (vo Výbore pre obranu a bezpečnosť, pozn.), aj v minulom volebnom období, aby som bol úplne presný. Raz bol 12, ale to zodpovedalo vtedy veľkému pomeru v prospech koalície(…)

Vašečka v diskusii referuje k výboru, v ktorom sám pôsobí- Výboru pre obranu a bezpečnosť. Počet členov tohto výboru NR SR je dostupný pre volebné obdobia 2 až 7. Počas týchto volebných období mal Výbor pre obranu a bezpečnosť po väčšinu času 13 členov, aj keď sú určité odchýlky od tohto pravidla- v 3., 4. a 6. volebnom období bol na konci počet členov odlišný, no väčšinu týchto období skutočne platilo, že výbor mal 13 členov. Z kontextu diskusie vyplýva, že Vašečka nereferuje k 7. volebnému obdobiu, ale práve porovnáva s ním ostatné obdobia. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Podľa záznamov NR SR boli v daných volebných obdobiach členmi kontrolného výboru nasledovné počty poslancov:

Záznamy pre tento výbor nie sú dostupné pre prvé volebné obdobie.
2. volebné obdobie:
30.10. 1998- 11 členov
3.11. 1998- 13 členov
Na konci obdobia- v septembri 2002-13 členov
Výbor začal v októbri 2002 s 13 členmi, traja z nich na druhý deň prestali byť členmi, no v novembri sa stali členmi ďalší traja poslanci, preto mal výbor 13 členov. Výbor ukončil činnosť v júni 2006 so 14 členmi.
Výbor začal v júli 2006 s 12 členmi, traja z nich na druhý deň prestali byť členmi, namiesto nich prišli 4 ďalší poslanci v auguste 2006,kedy bolo teda členov 13. V júni 2010 končil výbor s počtom členov 12.

Výbor začal 9. júla 2010 s počtom členov 13 (4 ďalší ľudia boli evidovaný ako členovia len na jeden deň). Skončil v marci 2012 s počtom členov 13.
Výbor začal 4. apríla 2012 s 13 členmi. Výbor ukončil činnosť v marci 2016 s 12 členmi.

Výbor začal svoju činnosť v apríli 2016 s 12 členmi- na toto obdobie sa už ale Vašečkov výrok podľa kontextu diskusie nevzťahuje.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Poliacik vs Vašecka vs. Gál vs. Hrnko + zástupcovia záujmových organizácií

V nedelnej debate V politike sa stretli zástupcovia vlády - Hrnko (SNS) a Gál (Most-Híd) a zástupcovia opozície - Poliacik (SaS) a Vašecka (OLaNO-NOVA). Do debaty sa zapojili aj zástupcovia ucitelov (Crmoman), lekárov (Kollár) a sestier (Laurinc). Jednu faktickú nepresnost zaznamenal Poliacik a jednu Vašecka. Až v štyroch z piatich výrokov chyboval podpredseda SNS Hrnko. Gál fakticky nezaváhal, podobne aj zástupcovia ucitelov a sestier. Zástupca lekárov nehovoril fakticky, a tak sme nemali co overovat. V nedelnajšej diskusii sa vyskytli prevažne pravdivé výroky, no objavilo sa aj niekolko neoveritelných, napríklad Crmomanov výrok o skutocnom pocte štrajkujúcich ucitelov. Celkovo sa diskusia niesla v konštruktívnom duchu bez výraznejších sporov medzi jednotlivými poslancami. Zaujímavé pravdivé výroky, ktoré padli v debate, sa týkali napríklad aj rozšírenia krajne pravicových strán v krajinách Európskej únie a ich právomoci v rámci Európskeho parlamentu. Tento aspekt sa riešil v kontexte úspechu Kotlebovej strany LS NS v marcových parlamentných volbách. Medzi dalšie klúcové témy patrila problematika slovenského školstva a zdravotníctva, kde sa rozoberali štatistiky OECD, v ktorých ako pravdivo podotkol Laurinc, nesplname priemerný pomer sestier na tisíc obyvatelov, ci Poliacikov pravdivý výrok o podpísaní memoranda iniciatívy A dost! politickými stranami SIET a MOST-HÍD , v ktorom je prislúbené zdvihnutie platov ucitelov.