Miguel Anchel Gurría hovorí, že to normatívne financovanie vytvorilo dobrý základ…boli sme pri tom, bolo to za Martina Fronca…

Podobný výrok sme overovali v predvolebnej debate SRo 26. februára 2016. Generálny tajomník OECD Angel Gurría sa vyjadril, že normatívne
financovanie je veľmi úspešným výdobytkom. Normatívne financovanie sa
zaviedlo za pôsobenia Martina Fronca ako ministra školstva a počas jeho
ministrovania v rokoch 2002-2006. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Počas návštevy konferencie o školstve 19. februára 2016 v Bratislave povedal komisár OECD José Ángel Gurría, že normatívne financovanie je veľmi úspešným výdobytkom. OECD hodnotí normatívne financovanie na počet žiakov ako dobrý model. Analytici ho dokonca označili za „prehľadný a flexibilný“.

"Slovensko
sa úspešne zameralo na kvalitu a rovnosť pri prístupe ku vzdelaniu,
veľmi silný záujem o medzinárodné štandardy a osvedčené praxe vo
vzdelávaní. Normatívne financovanie, zavedené na Slovensku, je veľmi
úspešným výdobytkom,"
povedal generálny tajomník OECD Angel Gurría.

Zavedenie normatívneho financovania za ministrovania Martina Fronca overoval Demagog.sk už 17. januára 2016 v relácii V politike. Za Froncovho pôsobenia ako ministra školstva sa zaviedlo tzv. normatívne financovanie, podľa ktorého sa školám prideľovali prostriedky aj podľa počtu žiakov a ktoré sa môže odrážať
aj na plate učiteľov.

Podľa Ministerstva školstva:
"Financovanie
základných a stredných škôl je postavené na normatívnom princípe, školy
sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej
náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle zákona č. 597/2003
Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších
predpisov
."

Zákon bol prijatý v roku 2003. Úrad vlády SR uvádza,
že súčasný poslanec NR SR Martin Fronc (KDH) bol ministrom školstva SR v
období od 16. októbra 2002 do 8. februára 2006.

Z analýzy, ktorú si ministerstvo v roku 2005 dalo vypracovať, vyplýva,
že v tej dobe 63 percent riaditeľov základných a stredných škôl túto
reformu financovania regionálneho školstva vnímalo pozitívne. Už vtedy
niektorí opatrenie kritizovali s argumentáciou, že menšie školy napriek
výborným výsledkom budú nízko ohodnotené. Postupne začala prevládať
skepsa, keďže slabé populačné ročníky znamenali, že školy sa prestali
sústrediť na kvalitu žiakov, a naberali ich toľko, koľko mohli, aby im
podľa normatívu bolo pridelených viac prostriedkov. Normatív je v
poslednej dobe kritizovaný a žiada sa jeho zrušenie alebo aspoň navýšenie.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Peter Bielik

Predvolebná debata TA3 – Bugár (MOST-HÍD), Danko (SNS), Fico (Smer-SD), Figel (KDH), Procházka (#SIET)

V prvej casti hlavne televíznej diskusie na TA3 sa stretli preferencne najsilneší predsedovia strán SMER-SD, SNS, Siet, Most-Híd, KDH. Relatívne najviac faktických chýb povedali Robert Fico a Andrej Danko, ktorí hovorili presne len v priemere v každom druhom výroku. Fakticky chybovali niekolkokrát aj ostatní politici. Figel sa dopustil dvoch zavádzaní, Procházka s Bugárom po tri nepresnosti.

Sluby sa majú plnit. Aj tie politické! Chcete aby sme dbali na plnenie slubov budúcej vlády? 

Podporte náš projekt na www.hithit.com/slubysamajuplnit