Dneska bezdaňové zóny testuje Nemecko, dneska bezdaňovú zónu zavádza major alebo primátor Chicaga…

Kollár prezentuje možnosť zaviesť bezdaňové zóny na Slovensku s možnosťou odpustiť dane právnickým osobám, a tak naštartovať podnikanie. Niekoľko nemeckých bezdaňových zón skutočne dnes už funguje. V Chicagu bol primátorom vyslovený návrh na vytvorenie bezdaňových zón, ale k jeho realizácii alebo kroku k realizácii dodnes nedošlo, preto Kollárov výrok hodnotíme ako zavádzajúci. 

Nemecko dnes má štyri "voľné oblasti" a to slobodné prístavy Cuxhaven, Bremerhaven, Deggendorf a Duisburg (pdf. 7), pričom ani v jednom z týchto prípadov nejde o oblasť, ktorá je testovaná. O nových zónach ktoré by mohli byť zavádzané, sa nám nepodarilo nájsť žiadne informácie. 

V Spojených štátoch, priamo v Chicagu, predniesol v marci 2015 súčasný primátor Rahm Emanuel plán vytvoriť niekoľko bližšie nešpecifikovaných bezdaňových zón, ktoré by mali pomôcť najchudobnejším častiam mesta naštartovaním tamojšej ekonomiky. Síce súčasný primátor a zároveň aj kandidát v tohtoročných voľbách na znovuzvolenie tento plán predniesol, nedošlo k jeho realizácii a ani špecifikácii, nedá sa tak povedať, že by sa bezdaňové zóny zavádzali. 

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Kažimír vs. Kollár vs. Švejna o slovenskej ekonomike

Demagog.SK overil cast diskusie O 5 minút 12, ktorá sa venovala slovenskej ekonomike. V štúdiu sa stretli súcasný minister financií Kažimír, poslanec Ivan Švejna z Mostu-Híd a Jozef Kollár zo strany SKOK, ktorý sa má stat podpredsedom Medzinárodnej investicnej banky. Diskutujúci postupne rozoberali jednotlivé aspekty slovenskej ekonomiky, bavili a o aktuálnom rozpocte, minulých deficitoch, daniach ci nezamestnanosti. Dokopy títo traja politici vyslovili viac ako 50 výrokov.