Pre nás je rovnako veľmi dôležité, že sa nám podarilo na základe prijatého zákona poslancami na prelome júna, júla zmeniť zákon, podľa ktorého sme dnes týchto, tieto pozemky (kde má v budúcnosti stáť závod Jaguar, pozn.) vrátili naspäť pôvodným vlastníkom. A vlastne potenciálni špekulanti, ktorí tam boli, sa nikdy nedostanú k peniazom.

Podľa Okresnej prokuratúry v Nitre bol narušený Zákon o nadobúdaní poľnohospodárskeho pozemku (ktorý nadobudol účinnosť v júli 2015). Pozemky pri Nitre, na miestach, kde má stavať závod firma Jaguar Land Rover, odkúpené za podpriemerné ceny spoločnosťou Poľnohospodárska pôda s.r.o. budú vrátené pôvodným majiteľom. Výrok považujeme za pravdivý.

Podľa Zbierky zákonov č. 122/2015 (zákon zo 14.mája 2015) o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na tomto zákone, ktorý následne nadobudol účinnosť 1. júla 2015. Zákon sa teda právoplatne zmenil v júli, ako hovorí aj Stromček.
Podľa Hospodárskych novín niektorým majiteľom pozemkov pri Nitre, na ktorých mala byť vybudovaná automobilka Jaguar Land Rover, sa môže ich pozemok vrátiť späť bez súdneho konania. Vďaka zásahu prokuratúry ľudia získajú opäť svoje pozemky. „Okresná prokuratúra Nitra napadla 5 rozhodnutí Katastrálneho odboru Okresného úradu Nitra protestami prokurátora, najmä z dôvodov nerešpektovania zákona o nadobúdaní poľnohospodárskeho pozemku správnym orgánom v katastrálnom konaní,“ uvádza sa v stanovisku Okresnej prokuratúry. Tieto informácie uviedol advokát Juraj Bizoň zastupujúci 45 vlastníkov, ktorí svoje pozemky predali za zlomok ponúkanej ceny štátom. Katastrálny úrad vyhovel už piatim prípadom. Ak sa ani jedna zo strán neodvolá, pozemky budú patriť pôvodným majiteľom. Opatrenie zahŕňa pozemky s rozlohou väčšou ako dvetisíc metrov štvorcových.

Pôvodným majiteľom sa pozemky vrátia a budú môcť ich predať štátu. Získajú niekoľkonásobne viac peňazí, ako im ponúkala Poľnohospodárska pôda. Poľnohospodárska pôda ponúkala pár desiatok centov za jeden meter štvorcový. Štátna agentúra MH Invest ponúka minimálne 15,10 eur za meter štvorcový. Napadnuté pozemky protestom odkúpila od vlastníkov spoločnosť Poľnohospodárska pôda skôr, ako sa o výstavbe automobilky dozvedela verejnosť a skôr, ako štát ponúkol vlastníkom pozemkov vyššie sumy. Navyše, Poľnohospodárska pôda s.r.o predložila doklad od obce Lužianky, že pozemky nemajú poľnohospodárske využitie. Prokuratúra nepovažuje tento doklad za relevantný.

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Martin Strižinec

Sulík vs. Stromcek o podpore investícií

V prvej casti relácie O 5 minút 12 sa stretli europoslanec a predseda strany SaS Richard Sulík a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva a zároven splnomocnenec vlády pre prípravu a realizáciu strategických parkov Viktor Stromcek. Hlavnou témou boli investície, konkrétne velká investícia automobilky Jaguar Land Rover na Slovensku. Sulík a Stromcek tiež viackrát spomínali štúdiu Svetovej banky Doing Business, ktorá hodnotí podnikatelské prostredie krajín sveta.