Martin Kapitulík skutočne hlasoval aj za bezplatnú MHD pre študentov, aj za rozšírenie bezplatnej MHD pre všetkých dôchodcov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

V roku 2016 na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Žiline poslanci hlasovali o bezplatnej preprave pre študentov, ktorí majú v Žiline trvalý pobyt (a nemajú žiadny dlh voči mestu). Poslanec Martin Kapitulík hlasoval za tento návrh(.pdf), návrh bol schválený.

28. septembra 2015 schvaľovali(.pdf) poslanci žilinského mestského zastupiteľstva návrh na bezplatné cestovanie občanov odo dňa dovŕšeného 62. roku veku do ukončenia 69. roku veku s trvalým pobytom v meste Žilina. Starší dôchodci mali bezplatné cestovanie MHD už pred týmto návrhom. V danom hlasovaní bol návrh schválený, za návrh hlasoval aj poslanec Kapitulík.

Výrok bol spomenutý v