…keď má lekár o 400 EUR viac a sestrička o 500 EUR viacej vo vedľajších Čechách.

Jana Bittó Cigániková vo vyjadrení naráža na rozdiely v mzdových pomeroch v zdravotníctve medzi SR a zahraničím. Rôzne metodiky a zdroje ukazujú k odlišné hodnoty miezd a platov pre lekárov a sestry, no v Česku dosahujú celkovo vyššie hodnoty ako na Slovensku. Hrubá mesačná mzda je u sestry v Česku o približne 500-700 eur vyššia, u lekára o 200-500 eur vyššia; niektoré zdroje uvádzajú rozdiel až 900 eur. Na základe uvedeného hodnotíme výrok Cigánikovej ako pravdivý.

Mzdové podmienky lekárov a sestier na Slovensku upravuje zákon č. 578/2004 Z. z. 

Údaje o priemernej výške platov sestier nie sú jednotné. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek uviedla, že väčšina sestier zarába 971 eur v hrubom. Výška platov nereflektuje počet rokov strávených v zamestnaní, ale dosiahnutú odbornú spôsobilosť. Základná zložka mzdy v roku 2021 predstavuje pre sestry bez ďalšej špecializácie práve 971,88 eur.

Podľa analýzy spoločnosti Trexima činí v roku 2021 priemerná mesačná mzda sestier vyše 1130 eur v hrubom, vrátane príplatkov (.pdf, s. 22). Údaj potvrdzuje portál Platy.sk, aj dodatok k zmluve medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb, Lekárskym odborovým združením a Národným ústavom detských chorôb tiež vypovedá o približne rovnakých výškach miezd (.pdf, s. 4). Portál mediweb uvádza hodnoty o niečo vyššie, okolo 1380 eur.

Základná zložka hrubej mzdy lekára v roku 2021 činí minimálne 1365 eur, resp. 2511 eur pre lekára špecialistu. Analýza od Treximy hovorí o priemernom plate pre lekára vo výške 2200 eur, pre špecialistu asi 2570 eur, vrátane príplatkov (.pdf, s. 20). Portál Platy.sk túto hodnotu potvrdzuje, pričom mediweb uvádza hodnoty okolo 3000-3300 eur.

V Česku je v roku 2021 priemer platového a mzdového ohodnotenia lekárov približne 90-tisíc Kč mesačne (3530 eur), u sestier zhruba 50-tisíc Kč mesačne (1900 eur) v hrubom, na základe správy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (.pdf, s. 21-30).

V závislosti od použitej štatistiky a metodiky sčítania príjmov to predstavuje rozdiel medzi príjmami sestričiek v SR a Česku vo výške 500-700 eur v prospech Česka. U lekárov rozdiel podľa miernejších odhadov zodpovedá 200-500 eurám, podľa niektorých až vyše 900 eur, v prospech Česka.

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Marek Makara

Bittó Cigániková, Leščáková, Kaliňák a Šutaj Eštok v RTVS

Nedeľnej O 5 minút 12 sa zúčastnili až štyria diskutujúci: Jana Bittó Cigániková z SaS, Viera Leščáková zo strany Za ľudí, opozíciu zastupovali Erik Kaliňák zo strany Smer - SD a Matúš Šutaj Eštok z Hlasu - SD. Relácia sa venovala opatreniam voči covidu, očkovaniu, aj motiváciám k nemu.