Slovenská republika vo vzťahu alebo v priemere EÚ na 100 000 obyvateľov má dokonca o niečo menej súdov, ako je priemer EÚ, tzn. že na Slovensku nie je momentálne, že by sme mali extrémne veľa súdov oproti bežnému svetu v európskych krajinách a treba ich nejakým spôsobom rušiť.

Podľa dát Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ) bol v roku 2018 na Slovensku počet súdov na 100-tisíc obyvateľov 1,2 (s. 81). Priemer krajín EÚ bol v tomto roku podľa prepočtov Demagóg.SK 1,7. 

CEPEJ upozorňuje, že tieto údaje musia byť chápané s obozretnosťou a mali by byť do úvahy brané špecifiká jednotlivých štátov, najmä tých s menšou rozlohou (s. 80).

Autori analýzy zároveň poukazujú na dva trendy v súvislosti s počtom súdov v rokoch 2010 - 2018. Prvým je pokes súdov, druhým väčšia špecializácia súdov (s. 81). Tvrdenie Petra Pellegriniho hodnotíme ako pravdivé.

Výrok bol spomenutý v

, Michal Kovačič

Kollíková a Pellegrini na Markíze

Skúste mi neskákať do reči," hovorila 17. októbra v Na telo ministerka spravodlivosti Mária Kolíková expremiérovi Petrovi Pellegrinimu (Hlas). Rozprávali sa o stíhaniach vyšetrovateľov aj o reforme súdnej mapy.