Mohlo by to vec je po vzore Rumunska, kde takúto úpravu majú a kde dokonca v Rumunsku zaviedli, že keď už nikto tieto predkupné práva nevyužije, ani štát ani obec a pôjde k špekulatívnemu obchodu, tak napr. dodania až osemdesiatimi percentami rozdiel medzi nákupom pôdy a predaj pôdy, čím nemotivujú špekulatívnym predajom,

Peter Pellegrini zrejme narážal na Rumunskú úpravu zákona, ktorá platí od februára 2021. Tá predlžuje časovú lehotu, za ktorú si určité subjekty môžu uplatniť svoje predkupné práva na pôdu.

Lehota sa po novom mení z 30 na 45 dní. Taktiež sa rozširuje aj skupina subjektov, ktoré si môžu uplatniť predkupné práva. Teraz je týchto kategórií už sedem. 

80% daň  sa uplatňuje pri predaji pôdy, ktorá bola vo vlastníctve menej ako 8 rokov. (pdf, s. 57) Uplatňuje sa na sumu vypočítanú ako rozdiel medzi kúpnou a predajnou cenou pôdy, na základe platnej notárskej tabuľky. 

Má tak ísť o snahu zabrániť špekulatívnym predajom a nákupom pôdy v Rumunsku. Tvrdenie Petra Pellegriniho hodnotíme ako pravdivé.

Výrok bol spomenutý v

, Michal Kovačič

Kollíková a Pellegrini na Markíze

Skúste mi neskákať do reči," hovorila 17. októbra v Na telo ministerka spravodlivosti Mária Kolíková expremiérovi Petrovi Pellegrinimu (Hlas). Rozprávali sa o stíhaniach vyšetrovateľov aj o reforme súdnej mapy.