Napríklad viete o tom, dnes máme, myslím, že 28 000 akútnych lôžok a pred covidom sme využívali iba 60 %, 40 % akútnych lôžok nebolo vôbec že využívaných, ale platíme ich.

Na Slovensku je v  roku 2021 k dispozícií 27 000 akútnych lôžok

Podľa informácií zverejnených v Záverečnej správe revízie výdavkov na zdravotníctvo z roku 2016 sa na Slovensku v čase analýzy priemerne využívalo  68,9 percent lôžok akútnej starostlivosti. V krajinách OECD  je priemerná obsadenosť 76,4 percent (str.31). 

Napriek tomu, že zvyšok lôžok nebol efektívne využitý, platby za tieto lôžka boli uhrádzané.  Podľa expertných odhadov Ministerstva zdravotníctva ročné predstavujú náklady - a teda i možné ročné úspory - na jedno lôžko sumu 1750 eur. 

Slovensko zároveň disponuje väčším počtom lôžok na pacientov ako je priemer krajín OECD.

 Tvrdenie Eduarda Hegera hodnotíme s ohľadom na priznanú pochybnosť (myslím”) ako ešte pravdivé.

Výrok bol spomenutý v

, Marta Jančkárová

Premiér Heger v Slovenskom rozhlase

„My sme urobili všetko, čo sme vedeli," povedal 23. októbra o očkovaní predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). V Sobotných dialógoch hovoril o vývoji pandémie, pomoci pondikateľom aj stúpajucich cenách energie. ------- Factcheck relácie bol podporený z programu ACF - Slovakia v rámci projektu „S Demagógom proti demagógii medzi mládežou“, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti  Bratislava a Karpatskou nadáciou“.