Ale sú pripravené a vláda schválila v stredu právo teda alebo mne ako ministrovi zdravotníctva vydať mobilizačné príkazy pre dopravné zdravotné služby, kde je pripravených asi 80 tímov, ktoré budú v ohniskách, ktoré určia hygienici regionálni, vykonávať plošné testovanie, ale v ohniskách, ktoré sa určia, tzn. obec, osada, štvrť a pod.

Vláda ministrovi zdravotníctva uznesením z 22. septembra  uložila povinnosť „priebežne zabezpečiť odber biologického materiálu a detekciu SARS-CoV-2 obyvateľov formou výjazdov ambulantných dopravných zdravotných služieb regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v identifikovaných ohniskách prostredníctvom hospodársky mobilizovaných ambulancií dopravných zdravotných služieb.“ (.pdf, s. 2)

Podľa uznesenia vlády bude nasadenie a využitie týchto mobilizovaných služieb prebiehať v ohniskách bližšie identifikovaných príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ). Opatrenia v danom okrese potom budú na základe výsledkov prijímané v súlade s Covid Automatom.

Všeobecná zdravotná poisťovňa evidovala pre rok 2020 vyše 100 poskytovateľov ambulancií dopravnej zdravotnej služby. Tvrdenie Vladimíra Lengvarského hodnotíme ako ešte pravdivé.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Rastislav Iliev

Minister zdravotníctva Lengvarský na TA3

„Možno že sme mali viac ľudí zaočkovať," priznal 26. septembra šéf rezortu zdravotníctva na TA3. Hovoril o tom, ako je krajina pripravená na tretiu vlnu a prečo je dôležité, aby sa ľucia nechali očkovať. ------- Factcheck relácie bol podporený z programu ACF - Slovakia v rámci projektu „S Demagógom proti demagógii medzi mládežou“, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti  Bratislava a Karpatskou nadáciou“.