My sme súčinní iba so Štátnymi hmotnými rezervami na dohode o vyskladňovaní tých testov a za rozvoz je zodpovedné ministerstvo vnútra, ale tých škôl je niekoľko tisíc, takže tam to nie je tak úplne jednoduché,

Za distribúciu samotestov pre žiakov bolo zodpovedné Ministerstvo vnútra a okresné úrady. Slovensko však nemá „niekoľko tisíc” základných a stredných škôl (ktoré mali dostať testy). Tvrdenie Vladimíra Lengvarského preto hodnotíme ako nepravdivé. 

Správa štátnych hmotných rezerv vyhradila na testovanie žiakov základných a stredných škôl spolu 6,5 milióna antigénových testov na domáce použitie.

Podľa organizačného materiálu Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s okresným úradom v sídle kraja určí miesto, na ktoré budú dopravené a uskladnené antigénové samotesty.”

Ministerstvo zdravotníctva vydalo sprievodcu pre samotestovanie, inštruktážne video a zverejnilo manuál pre použitie od výrobcu.   

Na základe harmonogramu o organizácií distribúcie mali byť školám do 30. augusta 2021 vydané cez okresné úrady 2 milióny kusov samotestov. 

Mnohé školy napriek tomu nemali v daný dátum k dispozícii žiadne testy. Kvôli vysokému záujmu rodičov upravený harmonogram počítal aj s druhým kolom distribúcie testov, a to od 2. septembra. 

K februáru 2021 bolo na Slovensku otvorených 1165 základných a 315 stredných škôl.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Rastislav Iliev

Minister zdravotníctva Lengvarský na TA3

„Možno že sme mali viac ľudí zaočkovať," priznal 26. septembra šéf rezortu zdravotníctva na TA3. Hovoril o tom, ako je krajina pripravená na tretiu vlnu a prečo je dôležité, aby sa ľucia nechali očkovať. ------- Factcheck relácie bol podporený z programu ACF - Slovakia v rámci projektu „S Demagógom proti demagógii medzi mládežou“, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti  Bratislava a Karpatskou nadáciou“.