Napr. repowering sme zaviedli, vy ste tam nehlasovali za repowering robí to, že … aby sme vedeli splatiť historický dlh, aby sme vedeli znížiť tzv. tarifu za prevádzku systému

Repowering je “predĺženie doby podpory o päť rokov pri zachovaní jej výšky pre niektorých výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET).”

Zaviedla ho novela zákona o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorú predložilo Ministerstvo hospodárstva a parlament schválil 2. júla 2021.

Poslanec Juraj Blanár sa zdržal vo všetkých troch hlasovaniach druhého čítania a aj v jednom hlasovaní tretieho čítania. Blanár v prvom čítaní hlasoval za to, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.

Predĺženie podpory by malo priniesť ročnú úsporu až 70 miliónov eur na úspore tarify za prevádzkovanie systému. 

Ministerstvo hospodárstva uviedlo, že tieto peniaze by mali byť použité na na zaplatenie dlhu z podpory zelenej elektriny. „Trom distribučným spoločnostiam, ktoré boli do konca roka 2019 zúčtovateľmi v systéme podpory zelenej energie, vznikol historický dlh vo výške zhruba 400 miliónov eur. Štát im už koncom vlaňajška dal zo štátneho rozpočtu 162 miliónov eur.”

Tvrdenie Richarda Sulíka hodnotíme ako pravdivé.

Výrok bol spomenutý v

Na telo, Michal Kovačič

Ceny energií: Sulík a Blanár na Markíze

„Čo to rozprávate za hlúposti," hovoril 12. septembra minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) poslancovi Jurajovi Blanárovi (Smer-SD). Rozprávali sa o dianí v koalíci, cenách energií aj o spornom paragrafe 363. ------- Factcheck relácie bol podporený z programu ACF - Slovakia v rámci projektu „S Demagógom proti demagógii medzi mládežou“, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti  Bratislava a Karpatskou nadáciou“.