Pôdohospodárstvo, čo sa týka potravinovej bezpečnosti, nič tam neni zahrnuté (v pláne obnovy, pozn.)

Plán obnovy je balík opatrení a reforiem, ktoré budú krajiny Európskej únie realizovať do roku 2026. Odporúčania a podmienky dáva pre nich Európska komisia. Slovensko na zaslanie finálnej verzie plánu čas do konca apríla 2021.

Cieľom Plánu obnovy je zastaviť pokles ekonomiky v dôsledku koronakrízy, a tiež dobiehanie životnej úrovne krajín EÚ.

Slovenský Plán obnovy sa sústredí na päť oblastí - zelenú ekonomiku, vzdelávanie, vedu výskum a inovácie, zdravie a efektívnu verejnú správu. Jeho cieľom je zastaviť pokles ekonomiky v dôsledku koronakrízy, a tiež dobiehanie životnej úrovne krajín EÚ.

Potravinovú bezpečnosť plán nezahŕňa. Je však otázkou, či by s ohľadom na jeho účel mal. Tvrdenie Ladislava Kamenického hodnotíme ako ešte pravdivé.

Výrok bol spomenutý v

Na hrane, Jana Krescanko Dibáková

Ekonomika: Sulík a Kamenický na JOJke

„Niekto vás môže oklamať raz, ale keď je to druhýkrát, tak už ste si sám na vine," hovoril 1. apríla Ladislav Kamenický (Smer) predsedovi SaS Richardovi Sulíkovi. Rozprávali sa o staronovej vláde, pomoci ekonomike aj o Pláne obnovy. ------- Factcheck relácie bol podporený z programu ACF - Slovakia v rámci projektu „S Demagógom proti demagógii medzi mládežou“, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti  Bratislava a Karpatskou nadáciou“.