Mali sme tu mať mesiace diskusií verejných, čo by mal pokrývať tento plán obnovy. Príde deň D, keď ho pán bývalý minister Heger mal predložiť. To sa odkladalo mesiace, mesiace, keď prišiel deň D a prišlo, že medzirezortné pripomienkové konanie, tak 1200 strán pripomienok 2 a pol tisíc pripomienok.

Igorom Matovičom sľubované diskusie o pláne obnovy z leta 2020 neboli, rezort financií ich uskutočnil až v zime. Zverejnenie plánu minister Eduard Heger odkladal, v pripomienkovom konaní k nemu prišlo 2500 pripomienok. Tvrdenie Ladislava Kamenického hodnotíme ako pravdivé. 

Plán obnovy je balík opatrení a reforiem, ktoré budú krajiny Európskej únie realizovať do roku 2026. Odporúčania a podmienky dáva pre nich Európska komisia. Slovensko na zaslanie finálnej verzie plánu čas do konca apríla 2021.

Verejné diskusie

Vtedy-premiér Igor Matovič 27. júna 2020 povedal, že chce aby každý deň počas leta prebiehali diskusie ohľadom pláne obnovy. V lete sa však žiadne takéto diskusie nekonali. 

Vtedajší minister financií Eduard Heger pre Denník N na začiatku augusta uviedol, že verejná diskusia o pláne obnovy by mala začať v septembri. 

Verejné diskusie k plánu obnovy sa napokon uskutočnili 16. decembra 2020, 7. januára  2021, 8. januára 2021 a 11. marca 2021. Celkovo absolvovali úradníci 24 rokovaní s kľúčovými partnermi a odbornou verejnosťou. 

Zverejnenie plánu obnovy

Ministerstvo financií zverejnilo v decembri 2020 stručnú, 15-stranovú verziu plánu, ktorá vymenúva oblasti a sumy, ktorými majú byť podporené. 400 stranovú verziu poslalo Európskej komisii, neskôr unikla a anonym ju zverejnil na webe. 

Poslanci Smeru žiadali 5. a 26. februára zverejnenie slovenského plánu obnovy, no neuspeli.

K plánu obnovy prišlo v medzirezortnom pripomienkovom konaní vyše 2500 pripomienok,  z toho 1375 bolo zásadných.

Výrok bol spomenutý v

Na hrane, Jana Krescanko Dibáková

Ekonomika: Sulík a Kamenický na JOJke

„Niekto vás môže oklamať raz, ale keď je to druhýkrát, tak už ste si sám na vine," hovoril 1. apríla Ladislav Kamenický (Smer) predsedovi SaS Richardovi Sulíkovi. Rozprávali sa o staronovej vláde, pomoci ekonomike aj o Pláne obnovy. ------- Factcheck relácie bol podporený z programu ACF - Slovakia v rámci projektu „S Demagógom proti demagógii medzi mládežou“, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti  Bratislava a Karpatskou nadáciou“.