Vedenie vlády – a tak to bolo aj v priebehu tohto roka – vždy odovzdá predseda vlády niektorému z členov a nemusí to byť vicepremiér.

Podľa rokovacieho poriadku vlády Slovenskej republiky „schôdze vlády zvoláva a vedie predseda vlády a počas jeho neprítomnosti podpredseda vlády určený predsedom vlády.”

Vládu teda podľa rokovacieho poriadku nemôže viesť člen vlády, ktorý zároveň nie je podpredsedom. Tvrdenie Jaroslava Naďa preto hodnotíme ako nepravdivé. 

Jaroslav Naď pre portál Demagóg.SK uviedol, že „uznáva svoje chybné vyjadrenie. Faktom ale je, že sa zúčastnil aj takej vlády, ktorú viedol jej člen, ktorý nie je podpredsedom. Ale argument s rokovacím poriadkom samozrejme akceptuje.”

Výrok bol spomenutý v

Na telo plus, Michal Kovačič

Hádky v koalícii: Jaroslav Naď v Na telo plus

„Parlament nie je zablokovaný, to nie je pravda," opravoval 23. marca Jaroslav Naď (OĽaNO) moderátora relácie. Minister obrany 30 minút vysvetľoval spory koaličných strán. ------- Factcheck relácie bol podporený z programu ACF - Slovakia v rámci projektu „S Demagógom proti demagógii medzi mládežou“, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti  Bratislava a Karpatskou nadáciou“.