Vyše 60 % všeobecných lekárov je v dôchodkovom veku.

48 percent všeobecných lekárov, ktorí ordinujú v slovenských ambulanciách, má viac ako 59 rokov. V dôchodkovom veku ich teda určite nie je 60 percent. Tvrdenie Juraja Krúpu hodnotíme ako nepravdivé. 

Podľa údajov NCZI bol na Slovensku v roku 2020 priemerný vek všeobecných lekárov 54 rokov. Z údajov, ktoré NCZI poskytlo portálu Demagóg.SK vyplýva, že k januáru 2021 sme mali 2786 takýchto lekárov. 1198 je starších ako 59 rokov - a teda 43 percent.

Z rovnakých údajov od NCZI, ktoré má portál Demagóg.SK k dispozícii, vyplýva, že na Slovensku sme k januáru 2021 mali 903 všeobecných lekárov pre deti a dorast. 577 je starších ako 59 rokov - a teda 64 percent. 

Spolu teda máme na Slovensku 3689 všeobecných lekárov. 1775 je starších ako 59 rokov - a teda 48 percent. 

Vek odchodu do dôchodku sa nedá zovšeobecniť. Záleží od pohlavia a počtu vychovaných detí. Ženy vedia za istých okolností odísť do dôchodku najskôr vo veku 59 rokov, muži neskôr. 

Juraj Krúpa pre Demagóg.SK uviedol: „Priznávam, že som sa mýlil v prípade veku všeobecných lekárov súhrnne, avšak pravdou zostáva, že v dôchodkovom veku máme vyše 60% pediatrov. Tento fakt zároveň žiadnym spôsobom nezmenšuje problém, ktorý je v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku akútny a na ktorý som mal v úmysle poukázať.”

Výrok bol spomenutý v

, Marta Jančkárová

Koaličná kríza: Blaha a Krúpa v Slovenskom rozhlase

„Tomuto sa povie nulová sebareflexia," hovoril 13. marca 2021 Ľuboš Blaha (Smer-SD) poslancovi Jurajovi Krúpovi (OĽaNO). Diskutovali o kríze v koalícii, zvládaní pandémie a ekonomike. ------- Factcheck relácie bol podporený z programu ACF - Slovakia v rámci projektu „S Demagógom proti demagógii medzi mládežou“, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti  Bratislava a Karpatskou nadáciou“.