Treba sa vrátiť zase k tej odbornej debate, začať zbierať dáta. Bude to veľmi ťažké, pretože na rôznych ministerstvách boli rozprášené analytické jednotky, či už je to ministerstvo životného prostredia, či už je to ministerstvo zdravotníctva, implementačná jednotka na Úrade vlády, takže vlastne my sme stratili tie analytické kapacity, s ktorými sme mali pracovať.

Viaceré ministerstvá zmenili a tým oslabili svoje analytické jednotky, neprišli sme však o nich (úplne). Keďže tvrdenie Petra Kmeca budí dojem, akoby rezorty úplne stratili svoje analytické kapacity, čo ale nie je pravda, hodnotíme ho ako zavádzajúce. 

Po nástupe vlády Igora Matoviča odišiel z Inštitútu zdravotnej politiky na Ministerstve zdravotníctva jeho dovtedajší šéf Martin Smatana. Po ňom v tejto analytickej jednotke skončili ďalší jej pracovníci. Rezort ju neskôr premenoval na Inštitút zdravotných analýz a vytvoril nový tím.

„Minister ohlásil, že má inú predstavu o úlohe inštitútu. Je to jasné aj z názvu: už sa nebude volať IZP – Inštitút zdravotnej politiky, ale Inštitút zdravotných analýz. Budeme stále robiť podklady, ale už by sme nerobili implementáciu,” hovoril o nových analytikoch Smatana. 

Vláda tiež presunula Implementačnú jednotku - analytický útvar pod Úradom vlády - na Ministerstvo financií. Mnohí analytici s tým nesúhlasili a podali preto výpoveď. 

Inštitút enviromentálnej politiky stále funguje a publikuje pod Ministerstvom životného prostredia. Na Ministerstve školstva sa však rozpadla tamojšia analytická jednotka.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Zahraničná politika: Valášek a Kmec v TA3

„Nebudem reagovať na všetko, lebo nebudem politikárčiť," hovoril 28. februára Tomáš Valášek (vtedy Za ľudí, dnes nezaradený) Petrovi Kmecovi (Hlas). Rozprávali sa o dodávkach vakcín, NATO aj o Pláne obnovy EÚ. ------- Factcheck relácie bol podporený z programu ACF - Slovakia v rámci projektu „S Demagógom proti demagógii medzi mládežou“, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti  Bratislava a Karpatskou nadáciou“.