Pretože do konca apríla máme predložiť konkrétny materiál Európskej komisii, ktorá by mala schváliť. Schvaľovací proces je potom 2-6 mesiacov v závislosti od toho, teda kto príde prvý bude mať rýchlejšie schvaľovaný ten plán (plán obnovy, pozn.).

Podľa zverejnenej časovej osi by mal základný schvaľovací proces Plánu obnovy trvať najviac 3 mesiace - nie šesť. Po nich má členský štát dostať časť peňazí na naštartovanie reforiem. Tvrdenie Petra Kmeca pre túto nepresnosť hodnotíme ako nepravdivé. 

Plán obnovy pre Európu je stimulačný balík, ktorým Európska komisia prerozdelí 750 miliárd eur medzi členské štáty EÚ zasiahnuté pandémiou. Majú z neho financovať najmä reformy v oblasti životného prostredia, digitalizácie a obnovu ekonomiky po koronakríze.

Členské štáty musia poslať Európskej komisii konkrétne plány na schválenie do 30. apríla 2021

Podľa zverejneného timelinu schváli plán do dvoch mesiacov od predloženia Európska komisia, do ďalšieho mesiaca Rada EÚ. 

Potom, do dvoch mesiacov od schválenia Európska komisia vyplatí 13 percent z celkovej sumy, aby tým podporila štart reforiem. 

Neskôr môžu štáty požiadať o preplatenie ďalších súm dvakrát do roka, keď splnia predpokladané míľniky. Do dvoch mesiacov predbežne posúdi ich plán komisia, po konzultácii s expertnou skupinou dostane štát peniaze.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Zahraničná politika: Valášek a Kmec v TA3

„Nebudem reagovať na všetko, lebo nebudem politikárčiť," hovoril 28. februára Tomáš Valášek (vtedy Za ľudí, dnes nezaradený) Petrovi Kmecovi (Hlas). Rozprávali sa o dodávkach vakcín, NATO aj o Pláne obnovy EÚ. ------- Factcheck relácie bol podporený z programu ACF - Slovakia v rámci projektu „S Demagógom proti demagógii medzi mládežou“, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti  Bratislava a Karpatskou nadáciou“.