Ak odoberáme vzorky vonku v takomto daždivom počasí, je to počasie, ktoré práve naopak podnecuje roznášanie toho vírusu.

Existuje viacero dielčích štúdií, ktoré skúmajú vzťah medzi vlhkosťou a šírením sa koronavírusu, vedci však upozorňujú na to, že zatiaľ sú silné závery predčasné. Tvrdenie Denisy Sakovej hodnotíme ako neoveriteľné. 

V apríli 2020 vedci z oddelenia pre vedu a technológiu amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť uviedli, že koronavírus oslabuje slnko, teplo a vlhkosť. 

Štúdia publikovaná v Canadian Medical Association Journal v máji 2020 prišla k záveru, že „epidemiologický rast covid-19 nebol (v zisteniach) spojený so zemepisnými šírkami ani teplotou, ale môže byť slabo spojený s relatívnou alebo absolútnou vlhkosťou.” V modeli s jednou premennou štúdia zistila (negatívny) súvis s relatívnou a absolútnou vlhkosťou. 

Štúdia austrálskych a čínskych vedcov, tiež z mája 2020, zistila súvislosť medzi nízkou vlhosťou vzduchu a prenosom koronavírusu. Čím nižšia vlhkosť, tým viac prípadov výskytu. Autori však zdôrazňujú, že neskúmali vplyv dažďa ani teploty. 

Štúdia publikovaná v Annual Review of Virology „špekuluje”, že nízka vlhkosť a nízka teplota podporuje prežitie vírusu. Autori však uvádzajú, že poznanie „precízneho vzťahu medzi teplotou, vlhkosťou a covidom-19 sa stane jasnejším po tom, čo leto zažije aj severná pologuľa.”

Vedecké sympózium Svetovej meteorologickej organizácie prijalo stanovisko, že aktuálny stav vedeckého poznania „neukazuje robustnú a konzistentnú odpoveď” na spájanie covidu-19 s vplyvmi teploty, vlhkosti, radiácie či životného prostredia.

Denisa Saková nereagovala na žiadosť o vyjadrenie, aby uviedla, z akých zdrojov pri svojom tvrdení vychádzala.

Výrok bol spomenutý v

, Marta Jančkárová

Plošné testovanie: Mikulec a Saková na SRo

„Odznelo tu (...) strašne veľa zle interpretovaných vecí, až by som povedal klamstiev," povedal 31. októbra minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) svojej predchodkyni Denise Sakovej (Hlas). V Sobotných dialógoch diskutovali najmä o plošnom testovaní obyvateľov na koronavírus. Tento factcheck vznikol aj vďaka podpore projektu „Zvýšenie kvality verejnej debaty a rozoznávania neprávd v predvolebnej kampani a po nej” Fondom pre transparentné Slovensko pri Nadácii Pontis.