ohľadom toho prvého textu, ktorý išiel do medzirezortného pripomienkové konania, tak v tom texte prirodzene nastali zmeny, pretože boli tu viaceré zásadné pripomienky, ktoré my sme vyhodnocovali aj v rámci rozporového konania a tu tiež v tejto časti nastala zmena, tzn., že nie, nepresúvame tie kompetencie na pani prezidentku. To, čo riešime vlastne takýto pat, ktorý by nastal je, že sa predlžuje funkčné obdobie sudcov Ústavného súdu. To je ten základ, ktorý vlastne tu bude pre takúto patovú situáciu.

Z verejných zdrojov nie je zrejmé, ako bude vyzerať finálne riešenie situácie, keď parlament nezvolí dosť kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Tvrdenie Márie Kolíkovej preto hodnotíme ako neoveriteľné.

Návrh zmeny Ústavy, ktorý Ministerstvo spravodlivosti predložilo na pripomienkovanie, predpokladal, že „ak Národná rada Slovenskej republiky nezvolí potrebný počet kandidátov na sudcov ústavného súdu do dvoch mesiacov od uplynutia funkčného obdobia sudcu ústavného súdu alebo do šiestich mesiacov od zániku funkcie sudcu ústavného súdu z iných dôvodov, prezident Slovenskej republiky vymenuje sudcov ústavného súdu aj bez návrhu Národnej rady Slovenskej republiky z osôb navrhnutých Národnej rade Slovenskej republiky a verejne vypočutých Národnou radou Slovenskej republiky alebo prezidentom Slovenskej republiky.”

S týmto znením nesúhlasilo v pripomienkovom konaní viacero inštitúcií, okrem iných aj Generálna prokuratúra. „...hrozí postup, ktorý by bol v rozpore s právnym poriadkom, názormi Národnej rady Slovenskej republiky a svedomím prezidenta,” upozorňovala. 

Za lepšie riešenie považuje predĺženie výkonu funkcie doterajším sudcom, až dokým parlament nezvolí tých nových. 

Podľa informácií o legislatívnom procese, ktorý je zverejnený na portáli Slov-Lex, stále prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania. 

Legislatívna rada Vlády, ktorá rokovala 24. septembra, mala na stole návrh, ktorý predpokladal, že „ak Národná rada Slovenskej republiky nezvolí potrebný počet kandidátov na sudcov ústavného súdu do dvoch mesiacov od uplynutia funkčného obdobia sudcu ústavného súdu alebo do šiestich mesiacov od zániku funkcie sudcu ústavného súdu z iných dôvodov, prezident Slovenskej republiky môže vymenovať sudcov ústavného súdu zo zvolených kandidátov na sudcov ústavného súdu.”

Web rady však uvádza, že „kompletné materiály nie sú k dispozícii.”

Výrok bol spomenutý v

, Marta Jančkárová

Fico a Kolíková o reforme súdnictva

„Ja som nečakal, že až tak ďaleko budeme v roku 2020, že budeme bojovať za základy právneho štátu," hovoril 12. septembra Robert Fico (Smer-SD) Márii Kolíkovej v Slovenskom rozhlase. Témou bola chystaná reforma súdnictva.