Minulý rok na jeseň v parlamente po desiatich rokoch bol schválený nový zákon o financovaní cirkví, za ktorý hlasovali úplne všetci poslanci bez ohľadu na to či opoziční, koaliční, okrem poslancov SaSky. Čiže nastal po tridsiatich rokoch konsenzus, že akým spôsobom financovať tie aktivity cirkví, všetkých.

Vlani parlament schválil nové pravidlá financovania cirkví. Hlasovali za ne poslanci všetkých poslaneckých klubov okrem klubu SaS. Tvrdenie Milana Krajniaka hodnotíme ako ešte pravdivé.

V októbri 2019 parlament schválil nový Zákon - o finančnej podpore cirkví. Ten po dlhých rokoch mení spôsob ich financovania. 

Do januára 2020 platil Zákon o hospodárskom zabezpečení cirkvi, ktorý bol pôvodne prijatý ešte v roku 1949. Podľa neho dostávali cirkvi peniaze každý rok nanovo pri schvaľovaní štátneho rozpočtu - a teda po rozhodnutí poslancami. 

Po novom budú dostávať toľko, koľko rok predtým, no štát v sume navyše zohľadní infláciu a zvyšovanie platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ak sa počet veriacich  niektorej z cirkví zmení o viac ako 10 percent, tiež sa to odrazí v príspevku. 

Za zákon hlasovalo 115 zo 141 prítomných poslancov zo všetkých poslaneckých klubov s výnimkou SaS. 25 poslancov sa zdržalo, jeden hlasoval proti.

Výrok bol spomenutý v

Na telo plus, Michal Kovačič

Krajniak a Richter v Na telo plus

V nedeľu, 30. augusta na Markíze diskutovali súčasný a bývalý minister práce. Riešili 13. dôchodky, minimálnu mzdu aj odluku cirkvi od štátu. Tento fact check vznikol aj vďaka podpore projektu „Zvýšenie kvality verejnej debaty a rozoznávania neprávd v predvolebnej kampani a po nej” Fondom pre transparentné Slovensko pri Nadácii Pontis.