Z verejne dostupných údajov nie je zrejmé, koľko členov je združených v Konfederácii odborových zväzov. Spoľahlivý údaj portálu Demagóg.SK neposkytlo ani KOZ. Tvrdenie Milana Krajniaka preto hodnotíme ako neoveriteľné.

Milan Krajniak hovoril o počte ľudí, ktorých zastupujú odbory, v súvislosti s Konfederáciou odborových zväzov, ktorá je členom Hospodárskej a sociálnej rady. 

KOZ na svojom webe neuvádza počet členov „svojich” odborových združení. Pre portál Demagóg.SK uviedla, že „v zmysle Zákona o kolektívnom vyjednávaní odbory pri vyjednávaní zastupujú všetkých zamestnancov, nie len svojich členov. Vydávať len počet členov odborových zväzov združených v KOZ SR za tých, ktorých odbory zastupujú pri vyjednávaní, je vysoko zavádzajúce. V takom prípade by sa dohodnuté benefity mali vzťahovať len na členov odborov, nie na všetkých zamestnancov.”

KOZ tvrdí, že „v pojmoch „zastupovať“ a „združovať“ je veľký rozdiel. Ak hovoríme o „zastupovaní“, tak KOZ SR zastupuje všetkých zamestnancov. Odborové zväzy v KOZ SR združujú niekoľko stotisíc členov, určite viac ako 200-tisíc. Toto číslo vnímame ako vymyslené a účelovo zavádzajúce.”

Demagóg.SK sa na počet členov odborov združených v KOZ pýtal aj rezortu práce. Email zostal bez odpovede. 

Podľa údajov Sociálnej poisťovne pracovalo v roku 2019 na Slovensku vyše 2 milióny zamestnancov.

Výrok bol spomenutý v

Na telo plus, Michal Kovačič

Krajniak a Richter v Na telo plus

V nedeľu, 30. augusta na Markíze diskutovali súčasný a bývalý minister práce. Riešili 13. dôchodky, minimálnu mzdu aj odluku cirkvi od štátu.