Dnes nemáme vakcíny, o ktorých obsahu vieme detailne úplne všetko. Dnes máme vakcíny dovážané, vakcíny, ktoré obsahujú ťažké kovy, ktoré obsahujú karcinogény.

Možno nevieme o vakcínach detailne úplne všetko” (lekárska veda sa vyvíja), vďaka prísnej kontrole a európskym či národným pravidlám, ktoré vznikajú v spolupráci expertov, však vieme dosť na to, aby sme vedeli spoľahlivo posúdiť ich zdravotné prínosy a riziká pre pacientov. Niektoré vakcíny síce obsahujú ako pomocnú látku malé množstva tiomerdalu (ťažký kov) či formaldehydu (karcinogénny pri dlhodobom vdychovaní), v dávke a spôsobe podania cez vakcínu však (výrazné) zdravotné riziko nepredstavujú. Keďže Marián Kotleba hovorí len časť pravdy a nie celú pravdu a nepovedanie celej pravdy skresľuje význam a vážnosť povedaného, hodnotíme jeho tvrdenie ako zavádzajúce. 

Nevieme všetko o obsahu vakcín”

Štáty Európskej únie musia dodržiavať spoločný liekopis - teda súbor pravidiel na prípravu a kvalitu liekov. Liekopis vznikol po spolupráci medzinárodne uznávaných autorít. 

Predtým, než sa akýkoľvek liek dostane k pacientom, výrobca musí Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv zdokladovať, že prínos lieku prevažuje nad možnými rizikami. Až po overení týchto informácii smie liek na trh.

Zloženie vakcín je detailne uvedené v príbalovom letáku. Podrobný prehľad vakcín aj pomocných látok v nich vrátane ich potenciálnych vedľajších účinkov prináša web ŠUKL. 

Očkovanie je vysoko bezpečné, nie je však úplne bez rizika – ako každý zdravotný úkon. Riziká očkovania lekári a epidemiológovia poznajú,” uvádza Úrad verejného zdravotníctva. Ak ktorékoľvek z rizík nastane, lekár a úrady riešia situáciu podľa pripraveného postupu. 

Veda a výskum v oblasti výroby očkovacích látok napreduje, dnešné deti sú očkované kvalitnými vakcínami. Napríklad jedna dávka MMR vakcíny dokáže zabezpečiť ochranu na približne 93%, dve dávky MMR vakcíny na 97%,” hovorí ÚVZ. 

„Vakcíny obsahujú ťažké kovy a karcinogény”

Niektoré vakcíny obsahujú ako pomocnú látku malé množstvo tiomersalu - organickej zlúčeniny ortute. Do vakcín sa pridáva preto, aby sa v nich nemnožili baktérie. 

Staršie teórie o účasti tiomersalu pri vzniku autizmu resp. pervazívnych poruchách autistického spektra boli klinickými štúdiami vyvrátené, napr. jeho odstránením z vakcín sa neznížil počet prípadov autizmu. Metaanalýza klinických štúdií nepreukázala vplyv tiomersalu (ale ani žiadnej vakcíny) na vznik autizmu,” uvádza ŠUKL. 

Úrad uvádza, že tiomersal môže vyvolať zvýšenú citlivosť, ktorá sa prejaví pri kožných testoch - nespôsobuje iné príznaky.  

Iné vakcíny obsahujú ako pomocnú látku formaldehyd - prirodzený medziprodukt metabolizmu ľudského tela. 

Veľmi dráždivý je pri podaní na kožu, pri požití a pri vdychovaní. Dlhodobé vdychovanie má potenciálny karcinogénny účinok,” uvádza ŠUKL.

Výrok bol spomenutý v

Na telo, Michal Kovačič

Grendel a Kotleba na Markíze

Ani neviem, čo by som na to povedal," povedal Gábor Grendel (klub OĽaNO) 21. júna v relácii Na telo - vedľa neho sedel Marián Kotleba (Kotlebovci - ĽSNS). Diskutovali o interrupciách, voľbe generálneho prokurátora aj o očkovaní. Tento fact check vznikol aj vďaka podpore projektu „Zvýšenie kvality verejnej debaty a rozoznávania neprávd v predvolebnej kampani a po nej” Fondom pre transparentné Slovensko pri Nadácii Pontis.