Ja tu mám číslo, čísla, ktoré hovoria o tom, že postoje Slovákov sa rapídne sprísňujú vo vzťahu k interrupciám. V deväťdesiatom ôsmom takmer 70 % populácie vôbec nepovažovalo za nesprávne umelé prerušenie tehotenstva, ak bolo pravdepodobné, že dieťa bude poškodené. V roku 2018 to už bolo iba 40 %.

Podľa medzinárodného prieskumu nepovažovalo v roku 1998 67,7 percent občanov Slovenska za nesprávne umelé prerušenie tehotenstva v situácii, keď hrozilo poškodenie dieťaťa. V roku 2018 tento podiel klesol na 41,6 percenta. Tvrdenie Lucie Nicholsonovej preto hodnotíme ako pravdivé.

Výrok bol spomenutý v