Za posledných 30 rokov rapídne klesá počet tých žien, ktoré vyhľadajú interrupciu. A dokonca sa to znižuje aj v tých krajinách, napr. v Českej republike, ktorá od roku 2014 má možnosť chemického potratu, tzn. tabletky. Aj tam sa tie interrupcie, vrátane tých tabletkových interrupcií, rapídne znižujú.

Počet umelých prerušení tehotenstiev na SLovensku i v Česku dlhodobo klesá. Tvrdenie Lucie Ďuriš Nicholsonovej hodnotíme ako pravdivé. 

Štatistické údaje Národného centra zdravotníckych informácií ukazujú, že miera potratovosti na Slovensku dlhodobo klesá. V roku 1997 bola na hodnote 19,4 (na 1000 žien 15 až 49 ročných), v roku 2018 na hodnote 10,7. V roku 2015 sa u nás urobilo najmenej interrupcií za posledných 50 rokov. 


Z údajov Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR vyplýva, že počet umelých prerušení tehotenstva od začiatku 90. rokov klesá aj v Česku.  

Od roku 2014 sa v krajine na umelé prerušenie tehotenstva používa aj tzv. potratová pilulka. Predpisuje ju špecialista, pacientka ju užíva pod jeho dohľadom. Aj v rokoch roku 2014 - 2018 sa počet potratov v Česku znížil zhruba o pätinu.

Výrok bol spomenutý v