Ako žijú ženy, v akých ťažkých podmienkach, aké sú vystavované násiliu, tak mne to nemusíte rozprávať. Mne to nemusíte rozprávať. 15 rokov, minimálne 15 rokov, som v správnej rade organizácie, ktorá pomáha týmto ženám a máme problém, aby sa to ufinancovalo, máme problém so štátnymi, a predsa to funguje. Predsa tam sa narodilo x detí, detí, ženy prišli a išli porodiť tzv. anonymným pôrodom. Väčšina z nich si tie deti nakoniec nechala, ale dávame tú príležitosť. My vieme tým ženám, nájdeme zamestnanie, tým ženám nájdeme bývanie

Anna Záborská je spoluzakladateľkou a dlhodobou aktívnou členkou predsedníctva o.z. Fórum života. Združenie vzniklo v decembri 2003. Záborská bola v predsedníctve už v roku 2010 (staršie výročné správy na webe dostupné nie su), je v ňom dodnes. 

Združenie pomáha ženám v ťažkých životných situáciách. Cez projekt Zachráňme životy už 13 rokov finančne podporuje tehotné ženy, ktoré s dieťaťom nepočítali - aby ho zachránili. Takto sa podarilo priviesť na svet viac 169 detí. 

„Tri z nich dali matky na adopciu a ostatné žijú so svojimi rodinami,” uviedla pre Demagóg.SK Mária Demeterová, koordinátorka konkrétnej pomoci Fóra života. 

„Na základe nami poskytovaného odborného poradenstva (však) konštatujeme, že ženy sa vo viacerých prípadoch na začiatku rozhodli dať dieťa ihneď  po narodení na adopciu, postupne zvažovali pestúnsku starostlivosť a nakoniec si dieťa nechali v osobnej starostlivosti,” dodala.

Medzi formami pomoci, ktoré združenie ženám ponúka, sú aj utajené pôrody. Web združenia uvádza aj príklady, kedy cez projekt Femina pomohli ženám nájsť si zamestnanie. 

Demeterová dodala, že „okrem toho je (Anna Záborská - pozn.) predsedníčka správnej rady n. o. Áno pre život, ktorá sa ako jedna z prvých organizácií začala venovať ženám v ťažkých životných situáciách. V jej Domove J. B. Mollovej sa za roky 1998 – 2019 narodilo 69 detí, pričom mnohé z týchto detí by bez podanej pomocnej ruky ich matke boli v čase krízy umiestnené do ústavnej starostlivosti.”

Tvrdenie Anny Záborskej preto hodnotíme ako pravdivé.

Výrok bol spomenutý v