Belgicko patrí dlhodobo ku krajinám, kde je najmenší počet interrupcií a najmenší počet tehotenstiev medzi mladistvými a je dokázané, že je to práve v dôsledku toho, že majú ako povinný predmet sexuálnu výchovu na školách a antikoncepciu zaviedli pre všetky sociálne vrstvy obyvateľstva ako dostupnú. Pretože ju hradia z verejných peňazí.

Belgicko patrí medzi krajiny s najmenším počtom umelých prerušení tehotenstva medzi mladistvými. Jedným z dôvodov nízkeho počtu pôrodov v tejto vekovej skupine je aj sexuálna východa. Antikoncepcia pre ženy do 25 rokov je v Belgicku uhrádzaná štátom. Tvrdenie Lucie Ďuriš Nicholsonovej hodnotíme ako pravdivé. 

Tehotenstvá a interrupcie mladistvých v Belgicku

Štúdia z roku 2015 porovnala počty tehotenstiev, pôrodov a interrupcií tínedžeriek v rôznych štátoch. V Belgicku pripadalo na tisíc žien vo veku 15-19 rokov 8 potratov, čím sa zaradilo medzi krajiny s najmenším počtov umelých prerušení tehotenstva v tejto skupine. Potvrdzujú to aj údaje svetovej banky.

Údaje za roky 2012 - 2017 naznačujú celkový pokles počtu vykonaných interrupcií v Belgicku - najmä však tínedžeriek a dvadsiatničiek. Dôvodom je najmä cenovo dostupná antikoncepcia. 

Sexuálna výchova, tehotenstvá a interrupcie

Štúdia Medzinárodnej federácie plánovaného rodičovstva z roku 2018 konštatovala, že v krajinách s rozvinutými programami sexuálnej výchovy býva počet pôrodov tínedžeriek nízky.

Výskumníci pracovali s údajmi flámskej časti Belgicka. V rokoch 2000 až 2015 v nej klesol počet pôrodov tínedžeriek o 20 až 39%. 

Vzdelávanie je v Belgicku kompentenciou regionálnych vlád. Vo Flámsku je sexuálna výchova povinná, učí sa v rámci biológie, náboženstva, resp. filozofie. Valónsko pozná výchovu k vzťahovému, citovému a sexuálnemu životu. Nie je však všeobecne povinná a dostupná vo všetkých školách.

Antikoncepcia

Belgická vláda zaviedla od 1. apríla 2020 plne hradenú antikoncepciu pre ženy mladšie ako 25 rokov. Takzvaná „tabletka po” je od apríla uhrádzaná pre všetky ženy bez rozdielu veku.

Výrok bol spomenutý v