Odhady WHO z roku 2017 hovoria o hornej hranici počtu žien, ktoré zomrú v súvislosti s nelegálnymi a neodborne vykonanými potratmi, na úrovni 39-tisíc. Iná štúdia uvádza pre rok 2014 odhad 193-tisíc. Lucia Ďuriš Nicholsonová čerpala policy paper-a, ktorý sa odvoláva na dáta WHO z roku 2009. Keďže pri uvedených číslach ide odhady a skutočné počty - ani ich rámce - nie je možné zistiť presne, hodnotíme takéto kategorické tvrdenie Lucie Ďuriš Nicholsonovej ako neoveriteľné. 

Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie je 4,7 až 13,2 percent materských úmrtí spôsobených neodbornými a nebezpečnými potratmi. Jednou z hlavných príčin rozhodnutia sa pre ne sú reštriktívne zákony. 

V roku 2017 zomrelo kvôli komplikáciam pri tehotenstve a pôrode 295-tisíc žien. Vychádzajúc z odhadu tak v súvislosti s nelegálnymi potratmi zomrelo v roku 2017 13 865 až 38 940 žien.

Správa WHO z roku 2011 odhadovala pre rok 2008 počet úmrtí kvôli nelegálnym potratom na úrovni 47-tisíc. Pre rok 2003 uvádzala odhad 56-tisíc a pre 90. roky údaj 69-tisíc. 

Iná štúdia - publikovaná v roku 2014 v prestížnom žurnáli Lancet - uvádza odhad svetových úmrtí spôsobených neodbornými a nebezpečnými potratmi na úrovni 193-tisíc. 

„V mojom výroku som neuviedla, že by malo ísť o tohtoročný údaj,” napísala Lucia Ďuriš Nicholsonová portálu Demagóg.SK.

Údaj 70-tisíc čerpala zo policy review Guttmacher Institute z roku 2009, ktorá sa pri ňom odvoláva na Svetovú zdravotnícku organizáciu.

„Aj podľa samotného WHO však štatistiky ovplyvňuje nesprávna klasifikácia a nedostatočné nahlasovanie úmrtí príbuznými či zdravotníkmi, a to najmä pre náboženské a kultúrne vnímanie potratov v niektorých krajinách. Úmrtia v dôsledku potratov tak môžu byť obzvlášť podceňované,” dodala.

Výrok bol spomenutý v