Francúzi môžu povedať, že 75 % žien vo Francúzsku ide zo sociálnych a ekonomických dôvodov, a preto tomu prispôsobujú legislatívu, aby im pomohli.

Ženy, ktoré sa vo Francúzsku rozhodnú pre umelé prerušenie tehotenstva, neuvádzajú pred zákrokom dôvod ich rozhodnutia. Keďže však nevieme spoľahlivo vylúčiť, že štát má tieto údaje z iných zdrojov - napríklad rozsiahlych prieskumov - hodnotíme tvrdenie Anny Záborskej ako neoveriteľné. 

Zákon, ktorým boli v roku 1975 vo Francúzsku zlegalizované interrupcie, predpokladá zber socioekonomických údajov. Spolu so správou o demografickej situácii v krajine majú byť raz ročne predložené parlamentu. 

Údaje zbierajú lekári, ktorí zákrok vykonávajú. Ide o údaje o veku, štádiu tehotenstva, type interrupcie, počte predchádzajúcich interrupcií a dátume poslednej interrupcie. Na dôvod interrupcie sa lekári v tlačive, ktoré žena pred potratom vypĺňa, nepýtajú. 

Podľa štatistík francúzskeho Národného demografického inštitútu bolo v roku 2015 zamestnaných 52,6 % žien, ktoré podstúpili interrupciu. 12 % žien bolo nezamestnaných, 15 % bolo študentiek, 13 % boli ženy v domácnosti. 

Ďalším zo zdrojov údajov k interrupciám sú vo Francúzsku prieskumy robené na veľkej vzorke žien. V roku 2007 tak prieskum u 13-tisíc žien, ktoré sa rozhodli pre potrat, zisťoval podrobnosti o ich životnej situácii. Demagóg.SK sa však nepodarilo dohľadať, či tento prieskum zachytil aj dôvody tohto rozhodnutia. 

Anna Záborská ani po dvoch týždňoch nereagovala na žiadosť o zaslanie zdrojov, z ktorých vo svojom tvrdení vychádzala. Jej poslanecký asistent ju ospravedlnil pre nedostatok času. Zdroje sľúbili poslať dodatočne. V čase publikovanie relácie - t.j. k 25. júnu - nám poskytnuté neboli.

Výrok bol spomenutý v