Podľa dôvodovej správy (návrhu zákona o voľbe generálneho prokurátora, pozn.) a podľa toho, že je tam spomenuté, že sú tam spomenuté závery Benátskej komisie, ktorá veľmi jasne povedala, že prokuratúra má byť apolitická a že kandidáti alebo teda budúci prokurátor by mal byť osoba, ktorá je bezúhonná, ktorá je apolitická.

Koaliční poslanci predložili do parlamentu návrh zákona, ktorý mení spôsob voľby generálneho prokurátora. Dôvodová správa k tomuto zákonu sa viackrát odvoláva na závery Benátskej komisie, ktorá o.i. odporúča otvorenie kandidatúry aj pre neprokurátorov. 

Benátska komisia vo svojich - iných - odporúčaniach tiež radí, ako odpolitizovať proces výberu generálneho prokurátora. Krajiny ako Slovensko, kde je šéf prokuratúry volený parlamentom, by podľa nej mohli zriadiť parlamentnú komisiu, ktorá by pri svojom rozhodovaní brala do úvahy rady expertov.  

Zároveň komisia odporúča, aby kandidáti neboli členmi politických strán a nevykonávali aktivity, ktoré by boli spojené s činnosťou politických strán (s. 45). Tvrdenie Moniky Beňovej preto hodnotíme ako ešte pravdivé.

Výrok bol spomenutý v