Počas korona krízy to bola práve prezidentka, ktorá upozornila na ten trend v rámci celej Európskej únie, že sa úplne rapídne zvyšujú prípady domáceho násilia.

Zuzana Čaputová prišla 3. apríla na stretnutie permanentného krízového štábu so žiadosťou, aby sa jeho členovia venovali aj zvýšeniu ochrany rizikových skupín vrátane obetí domáceho násilia. 

Neskôr na vyšší počet prípadov domáceho násilia počas pandémie upozorňovala šéfa polície, o probléme diskutovala s tretím sektorom. 

Znepokojivý vývoj domáceho násilia v súvislosti s karanténou hlásili aj európske inštitúcie, ktoré vyzvali členské štáty k hľadaniu riešení. 

Tvrdenie Lucie Ďuriš Nicholsonovej - ktorá na rast domáceho násilia upozorňovala tiež - hodnotíme ako pravdivé.

Výrok bol spomenutý v