Nie, všetko sa bude otvárať. Dokonca aj cestovať sa bude. Budete môcť ísť na dovolenky, aj keď bude núdzový stav. Ten núdzový stav akurát hovorí, že v prípade, že udrie tá druhá vlna, nebude musieť rýchlo bežať niekde zasadať vláda a prijímať tento a už bude môcť len začať robiť konkrétne opatrenia.

Núdzový štát dáva štátu právomoci, ktorými môže výrazne zasahovať do občianskych práv a slobôd. Preto môže byť vyhlásený iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas. Už samotná možnosť, že štát takúto právomoc v tomto momente má, môže mať vplyv na rozhodovanie sa, správanie sa a prežívanie občanov - napríklad na zdravotníkov, ktorých sa týka najviac. Tvrdenie Borisa Kollára, podľa ktorého vyhlásenie núdzového stavu „akurát” hovorí, že vláda bude môcť v prípade vzniknutej potreby rýchlo robiť opatrenia a naznačuje, že dopad na občanov to mať nebude, preto hodnotíme ako zavádzajúce. 

Núdzový stav

Zákon hovorí, že počas núdzového stavu má štát právomoc výnimočnou mierou zasahovať za občianskych slobôd. 

Môže „uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti…”

Môže obmedziť nedotknuteľnosť obydlia, aby v ňom ubytovala evakuované osoby; môže obmedziť slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania či zakázať štrajk. 

Núdzový stav platí na Slovensku od 15. marca 2020, môže platiť najviac 90 dní. V praxi sa dotkol najmä (najprv len časti) zdravotníkov. Vláda im uložila pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti zamestnancom poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti nachádzajúcich sa na území okresov v územných obvodoch, v ktorých bol vyhlásený núdzový stav.”

Dotknutí zdravotníci tak nemohli odmietnuť prísť do práce, vláda ich mohla presúvať medzi pracoviskami podľa toho, kde by ich potrebovala. 

Uvoľňovanie opatrení

Vláda od začiatku júna uvoľnila limity pre hromadné podujatia akéhokoľvek typu (od 10. júna budú povolené do 500 ľudí) a verejné stravovanie. Môžu otvárať fitness centrá aj kúpaliská. 

V čase vysielania relácie - t.j. k 31. máju 2020 - politici tiež hovorili, že hľadajú cesty, ako občanom umožniť dovolenkovať pri mori. 

Zámer otvoriť hranice pre turistov deklarovalo viacero prímorských krajín - medzi nimi Taliansko a Španielsko.

Výrok bol spomenutý v

V politike, Norbert Dolinský

Boris Kollár a Peter Žiga na TA3

„Keď sa chcete vyjadrovať k ekonomickým témam, tak si to naštudujte,"vravel Peter Žiga (Smer-SD) šéfovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Smer rodina). „Keby ste boli skutočne zodpovedný (ekonóm) a nie, prepáčte, mi hochštapler," vracal naspäť Kollár. Posledná májová diskusia TA3 mala grády.