Kým pred spustením tej fázy prvej pomoci Národná banka dala nejakú predikciu nejakého negatívneho vývoja, tak už teraz počas toho ako Národná banka vidí ako tá pomoc prebieha, resp. skôr neprebieha, výrazne zhoršila ten odhad ako sa prepadne slovenská ekonomika, tzn., že napriek prijatým a predstaveným opatreniam Národná banka ide ešte dole.

Peter Pellegrini spojil korigovanú ekonomickú prognózu Národnej banky Slovenska s jeho negatívnym hodnotením vládou poskytovanej pomoci. NBS však v materiály explicitne uvádza, že prijaté opatrenia sú pozitívnou správou a že čiastočne zmiernia nárast nezamestnanosti. Z jej prognózy vyplýva, že bez prijatia týchto opatrení by boli čísla ešte horšie. Navyše, banka v súvislosti s opatreniami hovorí o ich „prijatí” - nie o sledovaní ich „realizácie”. Kedže Peter Pellegrini vniesol do porovnania dvoch ekonomických predikcií NBS vlastné hodnotenie prijatých opatrení a vyvodil z takéhoto porovnania interpretáciu, ktorú fakty nedovoľujú, hodnotíme jeho tvrdenie ako zavádzanie. 

Prvý odhad NBS

Strednodobá predikcia Národnej banky Slovenska z 24. marca 2020 počítala s prepadom ekonomiky v rozmedzí od 1,4 až 9,4 %. 

Finančné trhy a pretrvávajúca neistota aj napriek menovým a fiškálnym stimulom navodzujú dojem, že miera recesie by v rámci tohto širokého pásma mohla byť skôr v intervale od -4,5 až -9,4 %,” uviedla NBS. 

Balíček pomoci

  1. marca 2020 vláda predstavila plán ekonomických opatrení s názvom „Prvá pomoc”. Chce ním zmierniť sociálne a ekonomické dôsledky pandémie koronavírusu.

Plán počíta s miliardou eur ako s mesačnými výdavkami na udržanie pracovných miest. Ďalších 500 miliónov do ekonomiky ísť cez záruky bankám na poskytovanie úverov. 

Druhý odhad NBS

NBS uviedla, že predikciu z marca upravila, lebo má k dispozícii presnejšie čísla. „Vo svojom odhade zakomponovala nové informácie o zahraničnom dopyte a zároveň sa aktualizovala domáca časť ekonomiky vrátane opatrení zmierňujúcich dopady pandémie na ekonomický vývoj.”

Aktualizovaná strednodobá predikcia NBS z 28. apríla počíta s prepadom ekonomiky od 5,8 do 13,5 %. Najpravdepodobnejší nej podľa nej pokles o 9 %

V porovnaní s marcovou predikciou to znamená, že odhady sa posunuli ešte k negatívnejšiemu výhľadu, keď stred rozpätia aktuálnych odhadov na rok 2020 je blízko negatívneho scenára z marcovej predikcie. Nateraz sa javí ako najpravdepodobnejší práve stredný scenár,” uviedla NBS. 

Prijaté opatrenia na podporu ekonomiky vníma banka pozitívne. Odhadujeme, že prijaté opatrenia by mohli zabrániť strate približne 50-tisíc pracovných miest. Ak by neboli tieto opatrenia prijaté, v najhoršom scenári by bolo zamestnaných ľudí až o 150-tisíc menej.”

Podľa prognózy NBS deficit verejných financií vzrastie na 6,9 až 10,3 % HDP a verejný dlh sa posunie k 57 až 64 % HDP.

Výrok bol spomenutý v

Na telo, Michal Kovačič

Ekonomika: Sulík a Pellegrini na Markíze

„To znie to veľmi pekne a ľúbivo, čo hovoríte pán Pellegrini, to zjavne ste mali dobrého školiteľa," hovoril Richard Sulík (SaS) bývalému premiérovi (Smer). V nedeľu, 3. mája 2020 sa obaja politici stretli v relácii Na telo. Diskutovali o pomalej pomoci ekonomike, napätí v koalícii ale aj v strane Smer.