…tam (v Slovenskom národnom divadle, pozn.)  boli platy navýšené o 1,6 milióna vlastne na úroveň valorizácie. Problém je, že tých 1,6 milióna nebolo finančne krytých, takže je to jedna z položiek, ktorá zase dostala do divadla do mínusu…

Slovenské národné divadlo minulo v roku 2019 na platy a poistné o 2,8 milióna eur viac ako pôvodne plánovalo. Dodatočné peniaze nenašlo len v štátnom rozpočte, asi 1,5 milióna eur krylo z vlastných tržieb. Divadlo skončilo v roku 2019 v strate. Tvrdenie Natálie Milanovej preto hodnotíme ako ešte pravdivé. 

V decembri 2019 Ministerstvo kultúry oznámilo, že našlo peniaze na zvýšenie platov technických zamestnancov Slovenského národného divadla aj na odmeny pre umelcov. Ministerka Ľubica Laššáková tiež iniciovala valorizovanie platov o 10 percent pre tie časti zamestnancov, ktoré boli dovtedy z plošného valorizovania platov vyňaté. 

Podľa pôvodnej zmluvy so štátom malo Slovenské národné divadlo v roku 2019 naplánované výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV na úrovni 10 857 017 eur. Z toho 10 242 441 mala byť hradená zo štátneho rozpočtu a 614 576 z vlastných tržieb.

V skutočnosti minulo SND v roku 2019 podľa Správy o činnosti na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 12 610 259 eur - a teda o vyše 1,7 milióna viac než plánovalo. Dodatočné výdavky vykrylo príspevkom vo výške 757-tisíc eur zo štátneho rozpočtu a vo výške takmer milióna eur z vlastných tržieb. 

Na poistné malo divadlo naplánovaných 3 635 170 eur. Z toho 3 428 920 mala byť hradená zo štátneho rozpočtu a 206 250 z vlastných tržieb.

V skutočnosti minulo SND v roku 2019 podľa Správy o činnosti na poistné 4 721 080 eur - a teda o vyše 1 milión viac než plánovalo. Dodatočné výdavky vykrylo príspevkom vo výške 579-tisíc eur zo štátneho rozpočtu a vo výške vyše 500-tisíc eur z vlastných tržieb. 

Spolu teda minulo SND na platy a poistné v roku 2019 o 2,8 milióna eur viac než pôvodne plánovalo. Dodatočné výdavky krylo v sume asi 1,5 milióna eur z vlastných tržieb. 

Priemerná mesačná mzda zamestnancov v SND bola v roku 2019 1270 eur. Rok predtým bola 1126 eur - platy teda išli hore. Počet zamestnancov medziročne nestúpol. 

Pri hodnotení príčin, prečo divadlo skončilo v strate, jeho vedenia v Správe o činnosti nespomína valorizáciu platov. 

Výrok bol spomenutý v

, Norbert Dolinský

Kultúra: Laššáková a Milanová v TA3

„Nás médiá nemilovali," hovorila v nedeľu 26. apríla exministerka kultúry Ľubica Laššákova (Smer) svojej nástupkyni Natálii Milanovej (OĽaNO). „Napriek tomu nám nikdy nenapadlo, aby sme si zriadili nejaké naše vlastné vládne noviny." Tento fact check vznikol aj vďaka podpore projektu „Zvýšenie kvality verejnej debaty a rozoznávania neprávd v predvolebnej kampani a po nej” Fondom pre transparentné Slovensko pri Nadácii Pontis.