Tu sú stovky miliárd, ktoré Európska únia pripravuje a chce pomôcť svojim členským štátom, aby sme zvládli túto krízu.

Európske inštitúcie pripravili alebo pripravujú v súvislosti s dopadmi koronavírusu pomoc členským štátom v stámiliardových výškach. Tvrdenie Ivana Korčoka preto hodnotíme ako pravdivé. 

Európska komisia ohlásila investičnú iniciatívu na zmierňovanie škôd spôsobených pandémiou COVID-19. 

Jej súčasťou je aj návrh, aby členské štáty nemuseli Únii vracať tzv. predbežné financovanie eurofondov, ktoré by za normálnych okolností vracať museli. Slovensko by malo mať v rámci tejto pomoci k dispozícii 527 miliónov eur. 

Okrem toho v „iniciatíve (to) bola jedna z flexibilít (ktorá umožnila) presúvanie 8 % z alokácie na prioritnú os do inej osi v rámci fondu, alebo teda operačného programu,” uviedlo Zastúpenie EK na Slovensku pre portál Demagóg.SK. 

Komisia tiež schválila uvoľnenie 37 miliárd eur pre členské štáty z európskeho fondu solidarity.

Európska centrálna banka oznámila, že plánuje nakúpiť finančné aktíva vo výške 750 miliárd eur, aby podporila ekonomiky štátov eurozóny.

Banka po prvýkrát nakúpi okrem štátnych aj komerčné cenné papiere nefinančných inštitúcií. Výška nákupov pre jednotlivé krajiny bude závisieť od podielu ich centrálnych bánk na základnom imaní ECB.

Výrok bol spomenutý v

Na telo, Michal Kovačič

Zahraničná politika: Korčok a Blanár na Markíze

Pán minister, nesnažte sa ma prekrúcať." V nedeľu 19. apríla sa v Na telo stretli nový šéf slovenskej zahraničnej politiky Ivan Korčok (nominant SaS) a predseda zahraničnopolitického výboru parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD). Aj tejto debate vládol koronavírus.