Preplatiť tým firmám, ktoré v podstate povinne sú zatvorené, kvôli tomu, že aby sme teda bránili šíreniu vírusu, tak tým preplácame 80 % hrubej mzdy s tým, že teda zamestnanec vzhľadom na to, že je doma predpokladáme, že zamestnávateľ sa s ním dohodne, že dvadsaťpercentné zníženie mzdy a odvody zaplatí zaňho zamestnávateľ. Potom živnostníkom a zamestnancom všetkých ostatných firiem, ktoré utrpeli vlastne pokles tržieb platíme od 180 alebo prispievame na plat od 180 do 540 EUR. … prečo aj na nich sa to nevzťahuje, lebo vlastne toto opatrenie sme nastavili podľa toho, čo nám umožňovala Európska komisia, že maximálna pomoc môže byť 200.000 EUR mesačne pre jednu firmu a 800.000 EUR ročne pre jednu firmu,..  to je príspevok na to, aby tie firmy tých ľudí zo svojich firiem neprepustili, lebo pri všetkých týchto príspevkoch platí, že môže zamestnávateľ čerpať príspevky iba na toho zamestnanca, ktorý nie je vo výpovednej dobe.

Štát pre koronavírus prepláca firmám náklady na zamestnancov, živnostníkom prispieva na plat v závislosti od poklesu tržieb. Cieľom je udržať pracovné miesta. Limity pomoci súvisia s pravidlami Európskej komisie. Tvrdenie Igora Matoviča preto hodnotíme ako pravdivé.

29. marca 2020 vláda predstavila plán ekonomických opatrení s názvom „Prvá pomoc”. Chce ním zmierniť sociálne a ekonomické dôsledky pandémie koronavírusu.

Plán počíta s miliardou eur ako s mesačnými výdavkami na udržanie pracovných miest. Ďalších 500 miliónov do ekonomiky ísť cez záruky bankám na poskytovanie úverov. 

Podľa prvého bodu plánu štát preplatí 80 percent platu zamestnanca (čistá mzda, odvody zamestnanca, daň z príjmov zamestnanca) firmám, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté kvôli opatreniam na zamedzenie šírenia nákazy. 

Firmy musia platiť za svojich zamestnancov odvody za zamestnávateľa, no ak im klesli tržby o viac ako 40 percent, môžu si platenie odložiť.

Maximálna výška príspevku na zamestnanca je 1100 eur mesačne, na firmu 200-tisíc eur mesačne. 

Štát okrem iného poskytne príspevky zamestnancom a živnostníkom podľa výšky prepadu ich tržieb resp. tržieb firmy. Pri poklese tržieb o 20 percent bude príspevok vo výške 180 eur, pri poklese o 40 percent to bude 300 eur, pri poklese 60 percent 420 eur, pri poklese o 80 percent 540 eur. 

Využitím štátnej podpory sa firma zaväzuje, že zamestnanca neprepustí minimálne dva mesiace po skončení preplácania štátom.

Európska komisia prijala v súvislosti s koronavírusom dočasný rámec, ktorý členským štátom umožní maximalizovať dopad štátnej pomoci. Jedným z piatich druhov pomoci je aj 800 000 eur ročne cez priame granty, selektívne daňové zvýhodnenia a zálohové platby ohrozeným  firmám.

Výrok bol spomenutý v

Sobotné dialógy, Marta Jančkárová

Premiér sám v Rádiu Slovensko

„Ešte raz. Ja som to nikdy nepovedal," bránil sa Igor Matovič 4. apríla v Sobotných dialógoch. Okrem „vypnutia" ekonomiky musel vysvetľovať aj to, prečo štát stále netestuje toľko, koľko zamýšľal.