Naša ekonomika pred koronavírusom dopadmi bola v rámci Európy naštartovaná dobre a aj hospodársky rast, aj keď bol nižší, bol stále hospodárskym rastom nad 2 percentá.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v januári 2020 uviedla, že hospodársky rast za rok 2019 by mohol dosiahnuť 2,3 percenta HDP. 

Podľa analýzy Národnej banky Slovenska však ekonomika Slovenska v roku 2019 spomaľovala, a to kvôli slabému globálnemu obchodu pod vplyvom protekcionistických opatrení a zvýšenej neistoty”. 

Medziročný rast HDP sa podľa NBS znížil v 3. štvrťroku 2019 na 1,3 percenta. Tvrdenie Richard Rašiho hodnotíme ako ešte pravdivé.

Výrok bol spomenutý v