Musíme ich (pľúcnych ventilácií – pozn.) dokúpiť toľko a to je zhruba tých 100, čo by mohlo byť, aby sme, že stále vedeli ich aj obslúžiť zamestnancami odbornými.

Podľa Ministerstva zdravotníctva malo Slovensko pred nákupom nových ventilácií 450 kusov takých, ktoré použiteľné pre pacientov s koronavírusom. Štátne hmotné rezervy plánujú dokúpiť ďalšiu stovku.

Podľa infektológa Petra Sabaka je optimálne, ak pľúcnu ventiláciu obsluhujú anestéziológovia. V krajinách, kde je počet pacientov s ťažkým priebehom ochorenia Covid-19 veľa, však ventiláciu po zaškolení obsluhujú aj iní skúsení špecialisti. 

V registri lekárov slovenskej lekárskej komory (k februáru 2020) je uvedených 972 lekárov so špecifikáciou anestéziológia a intenzívna medicína. 

Nie je však zrejmé, koľko z nich aktívne slúži a koľko z aktívnych anesteziológov by mohlo byť nasadených” na obsluhu dokúpených pľúcných ventilácii - či práve stovka, viac alebo menej. 

Tvrdenie Richarda Rašiho preto hodnotíme ako neoveriteľné.

Výrok bol spomenutý v