Dnes sme v mimoriadnej situácii, môžeme vyhlásiť núdzový stav, tam už platia ďalšie opatrenia a tam už my vieme zasiahnuť aj do spôsobu distribúcie, vieme obmedziť množstvo, vieme prídely nejakým spôsobom zaviesť atď.

Mimoriadna situácia bola na Slovensku vyhlásená s platnosťou od 12. marca 2020. Počas nej môže štát pristúpiť k „núdzovému zásobovaniu”, ktoré zákon definuje ako „zabezpečenie dočasného minimálneho stravovania, minimálnych dávok pitnej vody a poskytovanie ďalších základných potrieb osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou v medziach existujúcich podmienok na prežitie, najmä dodávok elektrickej energie, zabezpečenie tepla a základné zdravotnícke zabezpečenie.“ 

Za určitých mimoriadnych okolností - napríklad pandémie - môže vláda vyhlásiť núdzový stav, počas ktorého môže o.i. „uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania…” 

Vláda tiežna návrh Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky určuje výšku zásob základných komodít na zachovanie bezpečnosti a obrany štátu a spôsob finančného zabezpečenia plnenia úloh súvisiacich s časom vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.” Tvrdenie Petra Pellegriniho hodnotíme ako pravdivé.

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Marek Makara

Ešte-premiér Peter Pellegrini v RTVS

Už po prehratých voľbách, no ešte premiérom: Petrovi Pellegrinimu zostávalo do odovzdania funkcie pár dní, keď prišiel 15. marca diskutovať do verejnoprávnej televízie - s rúškom na tvári. Horúca téma: koronavírus.