My všetky peniaze, ktoré používame na našu činnosť, aj na tú teraz aj tú viditeľnú volebnú kampaň, aj možno neviditeľnú volebnú kampaň, čiže myslel som viditeľnú napríklad tými bilbordami, tak všetky peniaze sú len zo štátneho rozpočtu.

K začiatku decembra 2019 Transparency International konštatovalo, že „strana financuje kampaň zo straníckych zdrojov.”

Tri dni po zverejnení relácie mimovládka hodnotenie doplnila o konštatovanie, že „hnutie financuje kampaň z príspevkov zo štátneho rozpočtu a z darov, tie prijíma cez transparentný účet.”

Či sú však skutočne všetky náklady na „viditeľnú volebnú kampaň” hradené práve z peňazí zo štátneho rozpočtu, (len) z transparentného účtu  overiteľné nie je. Tvrdenie Igora Matovića preto hodnotíme ako neoveriteľné.

Výrok bol spomenutý v